Home » 4. Slimmer baggeren en storten

4. Slimmer baggeren en storten

Het baggeren en storten van slib zijn grote ingrepen in de Eems-Dollard om de havens bereikbaar te houden. Deze activiteiten hebben echter invloed op de troebelheid van het water en de vormen van platen en geulen.

De komende jaren onderzoeken we of er andere, slimmere vormen van baggeren denkbaar zijn die beter zijn voor de natuur in de Eems-Dollard en de Waddenkust beter bestand maken tegen klimaatverandering. Daarbij maken we gebruik van eerder opgedane kennis. Daaruit blijkt dat door een andere manier van baggeren en storten de waterkwaliteit verbetert en belangrijke leef- en voedselgebieden voor onderwaterdieren, vissen en vogels blijven voortbestaan.

Wat gaan we doen?

  • Onderzoek naar effecten van huidige vorm van baggeren en verspreiden van havenslib.
  • Verkennen van andere vormen van baggeren en verspreiden van slib.
  • Verkennen van mogelijkheden voor aanvulling van de zandplaat Hond-Paap met zand.

Betrokken partijen en trekker

Rijkswaterstaat is de trekker van deze strategie en Floris van Bentum is het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: Groningen Seaports, Wasserstrasse- und Shifffartsamt (WSA), Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.