Home ┬╗ 6. Verbeteren kwaliteit waterbodem en onderwaterleven

6. Verbeteren kwaliteit waterbodem en onderwaterleven

Aanleg mosselbank bij de Paap in de Waddenzee

We onderzoeken of het mogelijk is om schelpdieren terug te krijgen in de Eems-Dollard en het onderwaterleven te herstellen. Biobouwers zoals mossels en oesters stabiliseren de bodem en bieden een schuilplaats en kraamkamer voor vissen. Schelpdierbanken zijn ook een belangrijke voedselbron voor zeevissen en vogels.

Afgelopen jaren deden we proeven met mosselbanken, een palenbos en getijdepoelen. Deze praktijkexperimenten gaven de eerste inzichten over natuurherstel, maar meer kennis en ervaringen opdoen blijft nodig. Zo willen we weten welke materialen we het beste kunnen gebruiken als ondergrond voor biobouwers. We doen onder meer een proef met rifblokken die gemaakt zijn van Eems-Dollardklei. Ook onderzoeken we welke omstandigheden invloed hebben op de terugkeer van bodemdieren.

Wat gaan we doen?

  • Pilot Herstel mosselbanken en project Rijke Dijk monitoren en evalueren.
  • Dialoog met kennispartners en Duitse partners over effectiviteit en wenselijkheid van harde structuren voor natuurherstel.
  • Verkennen welke bijdrage ED2050 kan leveren aan herstel van visbestanden.
  • Uitvoeren nieuwe pilot Rifblokken van Eems-Dollardslib bij Rijke Dijk.

Betrokken partijen en trekker

Rijkswaterstaat is de trekker en Melissa Onwezen het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincie Groningen, Coalitie Wadden Natuurlijk, Wageningen Marine Research, Consortium Waddenmozaïek en aannemerscombinatie NETICS, Van Oord en KWS Infra.

Foto: aanleg mosselbanken bij de Hond-Paap.