Home » 7. Natuurbeheer binnen- en buitendijks

7. Natuurbeheer binnen- en buitendijks

Na de aanleg moeten nieuwe leefgebieden voor planten en dieren goed onderhouden worden. Dat is nog niet altijd goed geregeld. Ook worden de natuurgebieden op verschillende manieren beheerd, waardoor de ecologische kwaliteit verschilt.

De komende jaren gaan we nieuw ontwikkelde natuurgebieden beter beschermen. Dat doen we door nieuwe natuurgebieden vanaf het begin te onderhouden en hierover duidelijke afspraken te maken. Ook willen we de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden versterken in overleg met de beheerders. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het beheer van kwelders, dijken en broedlocaties.

Wat gaan we doen?

  • Vroegtijdig afspraken maken over natuurbeheer en onderhoud van nieuwe natuurgebieden.
  • Heldere procesafspraken maken over aanbesteding en subsidieaanvragen.
  • Inventariseren mogelijke verbeteringen natuurkwaliteit in bestaande natuurgebieden.

Betrokken partijen en trekker

Het Groninger Landschap is de trekker van deze strategie en Melissa Onwezen het aanspreekpunt.

Andere betrokken partijen zijn: Natuurmonumenten, Vereniging van Oevereigenaren, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, gemeente Eemsdelta en gemeente Oldambt.

Foto: Polder Breebaart bij de Dollard (foto Groninger Landschap)