Home » Aanleg proefproject Brede Groene Dijk gestart

19 mei 2022

Aanleg proefproject Brede Groene Dijk gestart

De aanleg van het proefproject Brede Groene Dijk is begin deze week gestart. De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. Als proef verbreden we de dijk over een lengte van 750 meter met lokaal gewonnen klei, gemaakt van slib uit de Eems-Dollard. De werkzaamheden duren tot ongeveer 1 oktober 2022.

Kleitransport

Voor de aanleg van de dijk brengt EcoShape tot en met 22 juli de klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. Er zijn verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen en afspraken gemaakt om de overlast voor aanwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Onderzoek

Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel informatie over de sterkte van deze klei verzameld. EcoShape gaat het proefproject na aanleg nog 3 jaar lang monitoren. Als de proef een succes blijkt, dan versterken we ook de rest van de dijk op deze manier. Het plan is om daarvoor kleirijperijen langs de zeedijk aan te leggen. De klei is dan al op de locatie waardoor transport niet nodig is. Meer informatie over de Brede Groene Dijk leest u hier.

Samenwerking

EcoShape voert de werkzaamheden uit in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s en Rijkswaterstaat. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waddenfonds zijn de financiers. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050.

Verhalen en artikelen over dit project