1. Home>
  2. Bijlagen

Filter op:

18 mei 2020

Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

De Waddenacademie heeft laten onderzoeken welke economische kansen er zijn voor het Eems-Dollard gebied. Daarbij wordt een relatie gelegd met de opgaven van het programma ED2050. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio.

Download

10 maart 2020

Onderzoek Hydromorfologische ontwikkeling Eems-Dollard

In dit rapport onderzoekt Deltares de effecten van zeespiegelstijging op het Eems-Dollard estuarium, in opdracht van Rijkswaterstaat. Het onderzoek sluit aan op het onderzoek naar de effecten van zeespiegelstijging op de Waddenzee.

Download

25 november 2019

Monitoringsrapportage 2018 ED2050

De eerste monitoringsrapportage geeft een goed beeld van de natuur, de projecten en het programma ED2050 in 2018.

Download

11 april 2019

Streefbeeld gezamenlijke Duits-Nederlandse ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard

Download
Bekijk de video van: Animatie Programma Eems-Dollard 2050

21 september 2018

Animatie Programma Eems-Dollard 2050

Bekijk de video van: Dubbele Dijk, animatiefilm

17 juli 2018

Dubbele Dijk, animatiefilm

18 mei 2018

Slib en primaire productie in het Eems-estuarium

Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren, kennis bundelen en verwerven. Een verkennend onderzoek naar de slibhuishouding in het Eems-estuarium, waarbij de relatie van slib met de primaire voedselproductie (primaire productie door algen in de waterkolom en op de droogvallende platen) wordt aangegeven.

Download

Opzet D3S-model, hydromorfologische verbetering

Om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen om de hoeveelheid slib te verminderen, worden diverse modelinstrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten is een slibtransportmodel, het zogenaamde D3S-model. In dit rapport leest u de opzet van dit model. Het maakt gebruik van de waterbeweging en bodemliggingen van het morfologische model.

Download

Opzet morfologisch model

Om een kwantitatief inzicht te krijgen in het effect van maatregelen op de morfologie en slibverspreiding in het Eems-Dollard-gebied worden diverse modelinstrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten is een morfologisch model. In dit rapport leest u de opzet van dit morfologische model.

Download

Hydromorfologische Verbetering, voorstel voor vervolg

Binnen het Programma Eems-Dollard 2050 werken we sinds 2016 aan het onderdeel Hydromorfologische Verbetering. In dit rapport leest u zowel de tot nu toe geboekte resultaten als het voorstel voor het vervolg.

Download

Maatregelstudie Hydromorfologische Verbetering

Onderzoek naar de maatregelen die een gewenst effect hebben op de morfologische ontwikkeling en op de ontwikkeling van de slibconcentraties in de Eems-Dollard.

Download