1. Home>
  2. Bijlagen

Filter op:

11 april 2019

Streefbeeld gezamenlijke Duits-Nederlandse ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard

Download

20 november 2018

Uitnodiging ondernemers Dubbele Dijk

Download
Bekijk de video van: Animatie Programma Eems-Dollard 2050

21 september 2018

Animatie Programma Eems-Dollard 2050

Bekijk de video van: Dubbele Dijk, animatiefilm

17 juli 2018

Dubbele Dijk, animatiefilm

18 mei 2018

Slib en primaire productie in het Eems-estuarium

Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren, kennis bundelen en verwerven. Een verkennend onderzoek naar de slibhuishouding in het Eems-estuarium, waarbij de relatie van slib met de primaire voedselproductie (primaire productie door algen in de waterkolom en op de droogvallende platen) wordt aangegeven.

Download

Opzet D3S-model, hydromorfologische verbetering

Om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen om de hoeveelheid slib te verminderen, worden diverse modelinstrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten is een slibtransportmodel, het zogenaamde D3S-model. In dit rapport leest u de opzet van dit model. Het maakt gebruik van de waterbeweging en bodemliggingen van het morfologische model.

Download

Opzet morfologisch model

Om een kwantitatief inzicht te krijgen in het effect van maatregelen op de morfologie en slibverspreiding in het Eems-Dollard-gebied worden diverse modelinstrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten is een morfologisch model. In dit rapport leest u de opzet van dit morfologische model.

Download

Hydromorfologische Verbetering, voorstel voor vervolg

Binnen het Programma Eems-Dollard 2050 werken we sinds 2016 aan het onderdeel Hydromorfologische Verbetering. In dit rapport leest u zowel de tot nu toe geboekte resultaten als het voorstel voor het vervolg.

Download

Maatregelstudie Hydromorfologische Verbetering

Onderzoek naar de maatregelen die een gewenst effect hebben op de morfologische ontwikkeling en op de ontwikkeling van de slibconcentraties in de Eems-Dollard.

Download

12 mei 2018

Programma Eems-Dollard 2050

Meerjarig adaptief programma voor ecologische verbetering

Download

21 februari 2018

Jongeren filmen de Eems-Dollard

Deze film is onderdeel van het project 'Kopje onder in de Eems-Dollard', waarbij kinderen en jongeren hun visie op de Eems-Dollard in filmbeelden vastlegden. Deze film is gemaakt door jongeren van Express TV uit Uithuizen en gaat over de scheepvaart in de Eems-Dollard.

Download