Home » Monitoringsrapportage 2021 programma ED2050 » Monitoringsrapportage 2021_ED2050_digitaal toegankelijk

19 december 2022

Monitoringsrapportage 2021_ED2050_digitaal toegankelijk

Monitoringsrapportage 2021_ED2050_digitaal toegankelijk

De jaarrapportage van het programma ED2050 over 2021 geeft per (proef)project een overzicht van het doel, de stand van zaken tot nu toe én de effectiviteit in relatie tot de programmadoelen. Ook de resultaten en haalbaarheid van de programmadoelen komen aan bod. Verder is er aandacht voor meerjarig onderzoek van de troebelheid van de Eems-Dollard en nieuwe kennis over de jonge haring, de visdief en noordse stern.

Verhalen en artikelen over dit project