Home » De slib-problematiek in het Eems-estuarium » De slibdynamiek in het Eems-estuarium

03 juli 2024

De slibdynamiek in het Eems-estuarium

De slibdynamiek in het Eems-estuarium

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares sinds 2009 veel kennis ontwikkeld over de slibhuishouding in het Eems-estuarium. Het syntheserapport geeft een overzicht van de kennis die in de loop der jaren is opgedaan.

Verhalen en artikelen over dit project