Home » Eindrapport pilot Herstel mosselbanken » Eindrapport pilot Herstel mosselbanken_Initieren_van_een_droogvallende_mosselbank_WUR Marine Research

14 januari 2022

Eindrapport pilot Herstel mosselbanken_Initieren_van_een_droogvallende_mosselbank_WUR Marine Research

Eindrapport pilot Herstel mosselbanken_Initieren_van_een_droogvallende_mosselbank_WUR Marine Research

Van 2018 tot 2020 legden onderzoekers van Wageningen Marine Research en het Duitse Senckenberg am Meer Instituut twee mosselbanken aan, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselveiligheid. In dit rapport leest u de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Verhalen en artikelen over dit project