Home » Kennispaper Ecologie ED2050 » Kennispaper ecologie ED2050_DEF

08 februari 2021

Kennispaper ecologie ED2050_DEF

Kennispaper ecologie ED2050_DEF

Het document biedt een overzicht van nieuwste gegevens en inzichten in de ecologie van het Eems-Dollardgebied. Ook wordt een aanzet gegeven tot nieuwe strategieën voor natuurherstel.

Verhalen en artikelen over dit project