Home » Reactienota Kustontwikkeling Eemszijlen » Reactienota_Eemszijlen_12_december_2022

16 mei 2023

Reactienota_Eemszijlen_12_december_2022

Reactienota_Eemszijlen_12_december_2022

Er zijn dertien reacties ontvangen op de Kennisgeving Voornemen en Participatie kustontwikkeling Eemszijlen en de bijbehorende startnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het MER. Uit de dertien reacties zijn 61 vragen, zorgen en aanbevelingen gehaald. In deze memo geven we op alle onderdelen een
reactie. De resultaten van deze openbare procedure zijn samengevat aan het einde van dit document en worden meegenomen in het verdere verloop van de verkenning.

Verhalen en artikelen over dit project