Home » Brede Groene Dijk wint landelijke prijs
Deltacommissaris Peter Glas overhandigt de prijs aan projectmanager Erik Jolink

10 november 2022

Brede Groene Dijk wint landelijke prijs

Het project de Brede Groene Dijk heeft het Zonnetje gewonnen. Dit is de prijs voor een innovatief en inspirerend project binnen het Nationaal Deltaprogramma. Tijdens het jaarlijkse Deltacongres op 10 november heeft Deltacommissaris Peter Glas het Zonnetje, in de vorm van een artistieke glazen vaas, uitgereikt aan het team van de Brede Groene Dijk.

“Fantastisch dat we deze prijs hebben gewonnen! Het is een prachtige erkenning dat de Brede Groene Dijk gezien wordt als het voorbeeld van Nederlandse innovatieve waterbouw. Nederland moet de komende jaren veel dijken versterken. Wij hebben laten zien dat gesleep met grond voor dijkversterking niet langer nodig is. Klei van dichtbij, dat is de toekomst. Samen met het beste team, omringd door de beste deskundigen en adviseurs, met bestuurlijk lef en door écht samen te werken met tal van landelijke en regionale overheden, partners en grondeigenaren, hebben we onze Brede Groene Dijk kunnen realiseren”, zegt projectmanager Erik Jolink.

Win-win

De zeedijk in Noordoost Groningen is versterkt met gerijpt zout baggerslib uit de Eems Dollard. Dit is nog nooit eerder gedaan. We voorkomen daarmee gesleep met grond en verminderen zo de CO2-emissie van transport. En we verbeteren de waterkwaliteit van de Dollard omdat we het slib eruit halen. Win-win dus. Ook past een Brede Groene Dijk mooi bij het aangrenzende Natura-2000 gebied. Bovendien laat een Brede Groene Dijk zich makkelijker aanpassen aan een stijgende zeespiegel dan een dijk met steen of asfalt, omdat er heel eenvoudig extra klei kan worden aangebracht. Kortom, een unieke en nieuwe manier van dijk versterken in Nederland.
In de weken voorafgaand aan het Deltacongres kon iedereen stemmen op één van de drie genomineerde projecten. Naast de Brede Groene Dijk waren de twee andere genomineerden: ‘Klimaatadaptieve herinrichting stationsgebied Zwolle’ en ‘Zoetwaterregio Zoetwatervoorziening Oost-Nederland’

Verhalen en artikelen over dit project