Home » Deltacommissaris enthousiast over klimaatadaptieve kustzone Eems-Dollard
Deltacommissaris Peter Glas bezoekt de Eems-Dollardregio, met o.a. pilot Ophogen landbouwgrondb

09 september 2021

Deltacommissaris enthousiast over klimaatadaptieve kustzone Eems-Dollard

Deltacommissaris Peter Glas bracht op 8 september een werkbezoek aan het Eems-Dollardgebied. Hij was onder de indruk van alle pilots van het programma Eems-Dollard 2050 en de samenwerking in het gebied. Op locatie bezocht hij de pilot Ophogen Landbouwgrond in Borgsweer en de Dollarddijk. Hierna ging Glas in gesprek met regionale bestuurders over de ontwikkeling van een klimaatadaptatieve kustzone. Slib uit de Eems-Dollard wordt gebruikt om laag gelegen gronden te verhogen, zodat toekomstige generaties hier veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Daarmee ontstaat een win-winsituatie voor veiligheid, natuur, leefbaarheid, landbouw en economie. Gedeputeerde Nienke Homan overhandigde de Deltacommissaris het position paper ‘De Eems-Dollard als bakermat voor klimaatadaptatie’.  

Peter Glas bezocht met gedeputeerde Henk Staghouwer het landbouwperceel van de maatschap Noordam-ten Have in Borgsweer. Hier is onlangs een dikke laag slib aangebracht om de grond te verhogen en te verbeteren (zie foto). Ook nam Glas een kijkje op de Dollarddijk, met uitzicht op de Groote Polder. Daar zijn ideeën om een overgangsgebied te maken tussen land en water, zodat de kustzone op een natuurlijke manier opgehoogd wordt. De Deltacommissaris reageerde enthousiast: “Het bruist van de innovaties in het Noorden met het programma Eems-Dollard 2050.”

Opschaling klimaatmaatregelen

De Eemsdelta is een van de laagst gelegen gebieden in Nederland, waar de gevolgen van klimaatverandering als zeespiegelstijging, bodemdaling, veenoxidatie nu al merkbaar zijn. “De ontwikkeling van een klimaatadaptieve kustzone is hard nodig om dit gebied in de toekomst veilig, vitaal en veerkrachtig te houden. Vanuit Eems-Dollard 2050 hebben we de kennis en ervaring en vooral de wil om dit samen op te pakken. Om grootschalige maatregelen mogelijk te maken, is investeringsbereidheid nodig van Rijk, regio en Europa. Net als commitment van alle partijen om de schotten tussen budgetten, regels en taakopvattingen te verlagen”, zei ED2050 programmamanager Frances Heijman. Naast de Deltacommissaris was een brede vertegenwoordiging uit de landbouwsector, gemeenten, provincie, rijksoverheid, waterschappen en bedrijfsleven aanwezig.

Wat gebeurt er al?

Langs de kust van de Eems-Dollard wordt momenteel al gewerkt aan zo’n brede kustzone. We experimenteren met een Dubbele Dijk bij Bierum en bij Delfzijl ontwikkelen we nieuwe kwelders. Slib uit Polder Breebaart en de Dollardkwelders gebruiken we als grondstof voor de Brede Groene Dijk. Daarvoor is het nodig dat het slib rijpt tot klei in zogenaamde kleirijperijen. “Vergelijkbare gebieden in binnen- en buitenland kunnen leren van de goede samenwerking en de Groningse kennis en ervaring”, zei de Deltacommissaris.

Bekijk ook deze film over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de Eems-Dollardkust en de maatregelen vanuit ED2050.

Fotobijschrift: V.l.n.r. gedeputeerde Henk Staghouwer, bestuurder waterschap Hunze en Aa’s Inge Eshuis, agrariër Pieter Noordam en Deltacommissaris Peter Glas. Op de achtergrond opgehoogde landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard (foto provincie Groningen)

Rapporten over dit onderwerp

Position paper ‘De Eems-Dollard als bakermat voor klimaatadaptatie’

Meer rapporten

Verhalen en artikelen over dit project