Home » Deltacommissaris op werkbezoek Brede Groene Dijk
Bekijk foto's

26 april 2018

Deltacommissaris op werkbezoek Brede Groene Dijk

Deltacommissaris Wim Kuijken bracht – op uitnodiging van dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van waterschap Hunze en Aa’s – dinsdag 24 april een bezoek aan de Brede Groene Dijk. Vijf jaar geleden was Wim Kuijken ook in het gebied en besprak met de betrokkenen de mogelijkheid om de Dollarddijk te versterken, met respect voor de natuur en rekening houdend met een duurzame economie. Nu liet hij zich informeren over de werken in uitvoering.

Deltacommissaris is onder de indruk

“Ik ben onder de indruk van de gekozen innovatieve oplossing waarbij slib uit de Eems-Dollard wordt omgezet in klei. Dat is gebiedseigen, circulair en duurzaam. Heel veel partijen hebben zich hier met positieve energie en een open vizier voor ingezet. Het lijkt te gaan lukken, al is er nog enige tijd nodig om te zien of alle doelen worden gehaald. De eerste resultaten die ik vandaag zag, geven groot vertrouwen. Het wordt op deze manier een indrukwekkende innovatie met potentie voor ons land en andere delta’s. Een schoolvoorbeeld van meekoppelen van andere doelen bij de realisatie van de bescherming van ons land.” Dat liet Wim Kuijken weten na afloop van zijn bezoek.

Samenwerking staat voorop

De Brede Groene Dijk is een dijk met een flauwe helling die gemaakt wordt van klei. De grote hoeveelheid klei die hiervoor nodig is, wordt gewonnen in de kwelder en gemaakt van Eems-Dollard slib uit de nabijgelegen polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Een project dat wordt uitgevoerd in Natura 2000 gebied vraagt om goede afstemming met de vele betrokken. Dat dit lukt, blijkt wel uit de uitstekende samenwerking binnen het Programma Eems-Dollard 2050, waarvan zowel de projecten Brede Groene Dijk als de Kleirijperij deel uitmaken.

Voorbeeld voor binnen- en buitenland

Het project Brede Groene Dijk bestaat uit drie fasen: de aanleg van een slibvang / klutenplas op de kwelder, het rijpen van slib tot klei in de kleirijperij en de uiteindelijk aanleg van de Brede Groene Dijk. Het is een door het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) gefinancierd pilotproject dat deel uitmaakt van de project overstijgende verkenning-Waddenzeedijken (POV) en dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Waddenfonds. Hier wordt een nieuwe vorm van “Building with Nature” toegepast, die als voorbeeld dient voor het buitenland.

Verhalen en artikelen over dit project