Home ยป Dialoogdag biogrondstoffen Ecologie en Economie in Balans 11 maart 2021

Dialoogdag biogrondstoffen Ecologie en Economie in Balans 11 maart 2021

Inloggen dialoogdag biogrondstoffen

Op 11 maart kan je via onderstaande link om 08:45 uur inloggen via Zoom.

Inloggen dialoogdag

Biogrondstoffen staan op dit moment volop in de belangstelling. In oktober stelde het kabinet een duurzaamheidskader vast voor de hoogwaardige inzet van duurzame Biogrondstoffen. Ook in de Eemsdelta liggen volop mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

Hoe kunnen we biogrondstoffen in onze regio inzetten voor een duurzame toekomst voor industrie en natuur? Hoe maken we binnen E&E-verband gebruik van elkaars kennis en ervaring om hiermee aan de slag te kunnen? Wat zijn bijvoorbeeld de plannen van de Industrietafel Noord Nederland voor biogrondstoffen? En hoe kijken de natuurorganisaties hier tegenaan? Wat heeft de industrie nodig van overheden om succesvol te zijn binnen de landelijke kaders? Allemaal vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan om beelden uit te wisselen en samen dillema’s te verkennen.

Wat gaan wij doen?

Lector Martien Visser van de Hanzehogeschool schetst de landelijke discussie. De industrietafel Noord Nederland presenteert zijn Agenda Biogrondstoffen en vervolgens onderzoeken we in panelgesprekken en deelsessies met onder meer de natuur- en milieuorganisaties en landbouw wat voor ons de meest prangende issues en kansrijke oplossingsrichtingen zijn.

Het wordt een interactieve hybride bijeenkomst, waar je als deelnemer digitaal aan meedoet. We stellen een actieve inbreng in de discussie op prijs! Femke Vergeest leidt ons als gespreksleider door het programma.

Programma

09.00 Opening door Henk Staghouwer
09.05 Femke Vergeest, gespreksleider van de dag loopt door het programma
09.10 Deelsessie
09.20 Presentatie Martien Visser over het landelijk perspectief
09.40 Presentatie Frans Alting over de Agenda biogrondstoffen van de Industrietafel Noord-Nederland
10.00 Pauze
10.15 Perspectief landbouw biogrondstoffen (LTO)
10.20 Panelgesprek met NMF Groningen, LTO en industrie over regionale kansen
10.40 Deelsessie
11.15 Korte pauze
11.25 Vragen vanuit de deelsessies aan het panel
11.55 Afsluiting Henk Staghouwer