Over Femke Vergeest

Femke Vergeest werkt sinds 2011 voor het bedrijf P2 als procesbegeleider en programmamanager. Daarvoor werkte ze 20 jaar in het domein van land, groen en water, zowel in Nederland als daarbuiten: voor diverse Nationale Parken, bij gemeenten en terreinbeheerders. Rode draad is het grensvlak van mensen en hun natuurlijke omgeving, waar het spannend wordt omdat er zoveel belangen spelen. Femke wordt vaak als onafhankelijk procesbegeleider gevraagd om complexe gebiedsopgaven tot een gedragen resultaat te brengen. Daarnaast is ze trainer in verbindend onderhandelen en gecertificeerd facilitator.

Femke haalt haar inspiratie uit het samenwerken met anderen aan een uitdagende klus, die ertoe leidt dat mensen én hun natuurlijke omgeving er profijt van hebben. Dat het beter wordt dan het was. Ze streeft ernaar dat die verandering ook een blijvend resultaat oplevert. Tijdens de dialoogdag biogrondstoffen fungeert Femke als gespreksleider.