Home » Dubbele Dijk wint prijs voor duurzaamste project provincie

18 november 2021

Dubbele Dijk wint prijs voor duurzaamste project provincie

De Dubbele Dijk heeft de prijs voor het meest duurzame project van de provincie Groningen gekregen van de vakjury. Het is de derde keer dat de provincie deze interne wedstrijd organiseert. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte de wisselbokaal vandaag digitaal uit aan Kees Siegers van het projectteam Dubbele Dijk. Hij prees de grote inzet van het team voor deze innovatieve dijk, die door slibinvang en kwelderontwikkeling bijdraagt aan natuurherstel in de Eems-Dollard. “Een terechte winnaar!”

De jury roemde het vernieuwende en praktische karakter van het project. Ook was er lof voor het betrekken van onderwijsinstellingen en het creëren van kansen voor ondernemers om te experimenteren met zilte teelt en aquacultuur. Duurzaamheid zit ‘m ook in hergebruik van materialen voor bijvoorbeeld het informatiecentrum en de getijdenduiker. Normaal gesproken worden de schuiven van staal gemaakt. De provincie onderzoekt of het ook mogelijk is deze platen van gerecycled kunststof te maken, bijvoorbeeld van wieken van oude windmolens.

Rondleidingen

De vakjury vindt dat er meer aandacht mag komen voor de Dubbele Dijk. De belangstelling voor het project neemt nog steeds toe. Zo zijn de laatste maanden allerlei gezelschappen rondgeleid over de dijk, zoals het bestuur van het Waddenfonds, de werkgroep Komberging en alle projectleiders van het programma Eems-Dollard 2050. Ook was er landelijke media-aandacht van EenVandaag en RTL Nieuws. Ook in het kader van klimaatadaptatie is er groeiende belangstelling voor dubbele dijken als innovatieve dijkversterking.

 

Verhalen en artikelen over dit project