1. Home>
  2. Projecten>
  3. Pilot Dubbele Dijk
Bekijk foto's

Pilot Dubbele Dijk

Project in het kort

Doel:

Voor de veiligheid moeten de dijken tussen de Eemshaven en Delfzijl de komende jaren verstevigd worden. De provincie Groningen heeft samen met het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe soort dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Bij het ontwikkelen van deze duurzame dijk is rekening gehouden met de stijging van de zeespiegel door klimaatveranderingen. De Dubbele Dijk is niet alleen goed voor onze veiligheid, maar ook voor de natuur, landbouw en recreatie.

Locatie:

Bij Nieuwstad, ten zuiden van de Eemshaven (zeedijk bij Bierum)

wat we doen:

  • De Dubbele Dijk bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hoge water. De tweede dijk maken we van klei uit de Eems-Dollard.
  • Het gebied tussen de dijken bestaat uit twee gedeelten. Van het eerste gedeelte (ongeveer 25 hectare) maken we een natuurgebied met eb en vloed, waaruit slib gehaald wordt en waar vogels graag rusten. Het vormt een natuurlijk filter dat helder voedselrijk water levert aan het tweede gedeelte.
  • In het tweede gedeelte (ongeveer 33 hectare) gaan we schaal- en schelpdieren en eetbare waterplanten kweken en is plek voor zilte landbouw van bijvoorbeeld zeekraal en lamsoor.
  • We leggen een getijdenduiker aan waardoor het water in en uit het tussengebied kan stromen.

Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid. Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Met de Dubbele Dijk willen we testen of we met de aanleg van een tweede  (lagere) dijk landinwaarts op een goedkopere manier de waterveiligheid kunnen garanderen. De Dubbele Dijk heeft een uniek karakter. Deze nieuwe, innovatieve manier van dijkverbetering levert duurzame kansen op voor economie, natuur en recreatie.

Kansen voor de natuur

Er komen steeds minder vogels en vissen voor in de Eems-Dollard. Dat komt doordat er te weinig geleidelijke overgangen tussen land en water zijn en doordat het water heel erg troebel is. In het tussengebied van de Dubbele dijk stroomt zout water in- en uit via een getijdeduiker. Het slib dat met het water mee stroomt, kan er bezinken. Aan de ene kant zorgt dat voor minder slib in de Eems-Dollard en aan de andere kant draagt het bij aan het herstel van de natuurlijke overgangen in het gebied. Er ontstaan daarmee aantrekkelijk leefgebieden voor vogels en vissen.

Nieuwe vormen van landbouw en aquacultuur

Het steeds zouter worden van de bodem (verzilting) vormt een bedreiging voor reguliere landbouw in de kustzone. Het tussengebied van de Dubbele dijk biedt nieuwe kansen voor andere vormen van landbouw. Zo starten we – op experimentele basis – met zilte teelt van schelpdieren en eetbare planten. Hierdoor verliezen deze gronden langs de kust hun economische waarde niet, maar neemt deze waarschijnlijk zelfs toe. De kennis die we opdoen met dit proefproject kan ook op andere plekken in Nederland (of daarbuiten) worden gebruikt.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Nienke Vermaak

06 27593761

handige documenten

Deelprogramma Vitale Kust

Download application
Meer documenten

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen