Home ยป Duitsland zet stuw in om verslibbing Eems te verminderen

13 maart 2020

Duitsland zet stuw in om verslibbing Eems te verminderen

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland rondom het Eems-estuarium is weer een stapje verder. De Duitse autoriteiten willen de stuw bij Gandersum inzetten om de verslibbing van de Eemsrivier te beteugelen. Op 11 maart zijn de Nederlandse overheden en deskundigen bijgepraat over dit onderdeel van het Ems Masterplan, omdat het gevolgen kan hebben voor de Eems-Dollard. Daarom willen we graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Onze Duitse partners omarmden dit verzoek en zetten het direct om in concrete afspraken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan afstemming over:

  • de te gebruiken modellen;
  • de wijze waarop de effecten op natuur en ecologie worden beoordeeld;
  • de toepassing van de resultaten van de gemeenschappelijke meetcampagne uit 2018-2019.

Verhalen en artikelen over dit project