Home ยป ED2050 inspirerend voorbeeld voor Nationaal Water Programma

11 juli 2021

ED2050 inspirerend voorbeeld voor Nationaal Water Programma

Waterkwaliteit en waterveiligheid. Deze twee thema’s hebben het programma Eems-Dollard 2050 en het Nationaal Water Programma 2022-2027 gemeen. Een reeks verhalen brengt in beeld hoe het landelijk waterbeleid in de praktijk uitgevoerd wordt. Zoals in het Eems-Dollardgebied, waar slibinvang het water minder troebel moet maken..

Enorme belangen

Hoe verschillende belangen en partijen samenkomen om de Eems-Dollard gezonder te maken, vertelt programmamanager Frances Heijman. De enorme economische belangen in het industrierijke gebied maakt het een uitdaging om oplossingen te vinden die iedereen blij maken. Maar zegt de Heijmans: “Met ecologische verbetering kun je economische doelen bereiken.”

Verbetering mogelijk

Ze vertelt hoe het ingevangen slib gebruikt worden voor andere doelen, zoals dijkversterking en het maken van bouwblokken voor wegen. Het programma kan allen slagen door nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, ook op bestuurlijk niveau. Verbeterpunten zijn er ook, zoals financiering voor de opschaling van pilots en kennisdeling over bijvoorbeeld klimaatadaptatie.

Lees het hele artikel op de website van Helpdesk Water.

Verhalen en artikelen over dit project