Home » Eems-Dollard 2050 en Circulair Terreinbeheer werken samen

24 november 2021

Eems-Dollard 2050 en Circulair Terreinbeheer werken samen

Het Programma Eems-Dollard2050 (ED2050) en het Programma Circulair Terreinbeheer gaan samenwerken bij het nuttig toepassen van slib op landbouwgrond. Ook gaan ze kennis en ervaringen uit pilots uitwisselen om van elkaar te leren. In beide programma’s werken Rijk en regio samen om nieuwe circulaire toepassingen van slib te faciliteren in technische, juridische en financile zin. Het doel is het draagvlak voor succesvolle slibtoepassingen vergroten en deze opschalen naar gangbare praktijken.

Waddenslib

Een van die succesvolle toepassingen is de pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering uit 2015. Groningen Seaports, een van de partners in het programma Eems-Dollard 2050, nam het initiatief voor dit proefproject. Hierbij werd jaarlijks een dun laagje baggerslib uit de Eemshaven op landbouwgronden in de Veenkoloniën gebracht om deze gronden te verbeteren. Het onderzoek naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van deze slibtoepassing is inmiddels afgerond. De boeren waaraan het slib is geleverd zijn enthousiast over het resultaat.

Opschaling

De pilot staat nu aan de vooravond van opschaling naar verschillende noordelijke gemeenten. Beide programma’s zoeken nu samen naar oplossingen voor knelpunten bij het op grotere schaal toepassen van slib ter verbetering van landbouwgrond. Ook gaan ze ervaringen met het gebruik van slib op landbouwbouwgrond uitwisselen en de opgedane kennis delen met relevante instanties.

 

Verhalen en artikelen over dit project