Home ยป Eems-Dollard heeft veel mogelijkheden voor blue carbon

02 december 2021

Eems-Dollard heeft veel mogelijkheden voor blue carbon

De Eems Dollard-regio biedt kansen voor blue carbon als maatregel om CO2 vast te leggen in kust- en zeegebieden. Volgens het Klimaatakkoord is blue carbon een van de oplossingen om de CO2-uitstoot te verlagen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland kan veel meer gebruik maken van deze maatregel in de kustgebieden. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van kwelders, schelpdierbanken, zeegrasvelden en het bewerken van koolstofrijk slib tot andere producten. Dat gebeurt nu nog te weinig.

Verschillende ED2050-projecten gericht op kwelderontwikkeling en slibinvang bieden mogelijkheden voor blue carbon. Dat laat een quick scan van Arcadis in opdracht van LIFE IP Deltanatuur zien. Samen met onze partners in ED2050 kijken we welke projecten zich lenen voor een verkenning van de mogelijkheden voor het vastleggen van CO2. Dit sluit ook aan bij onze ambitie om de Eems-Dollard te positioneren als voorbeeldregio voor een klimaatadaptieve kustzone.

De resultaten van het onderzoek staan in de Quick Scan Blue Carbon Eems Dollard regio (pdf).

Verhalen en artikelen over dit project