Home ยป Eerste positieve resultaten in Duitsland met getijdesturing Eems

03 augustus 2020

Eerste positieve resultaten in Duitsland met getijdesturing Eems

Deze zomer worden testen uitgevoerd met flexibele getijdesturing bij de Eemskering bij Gandersum. Het doel hiervan is het terugdringen van de enorme verslibbing van de Eemsrivier. De eerste testfase van vier weken is inmiddels afgesloten. Hiervoor werden de deuren van de stormvloedkering dagelijks bij eb enkele uren afgesloten. De eerste resultaten laten zien dat er minder slib en meer zuurstof in de rivier zit. Binnenkort start de tweede startfase waarbij de tijdelijke afsluiting van de Eemskering bij vloed onderzocht wordt. Dat laat de NLWKN, een organisatie voor water-, natuur- en kustbescherming in Nedersaksen, weten.

“Het water van de Eemsrivier is vooral in de zomermaanden zuurstofloos waardoor er geen vissen kunnen leven. De eerste resultaten van de test stemmen daarom positief en hoopvol”, zegt programmamanager Emiel Hakvoort. Binnen het programma Eems-Dollard 2050 werken we samen met Duitse overheden en natuurorganisaties aan ecologische verbetering van het estuarium. Het is nog niet duidelijk wat een permanente getijdesturing gaat betekenen voor slibverplaatsing in de riviermonding van de Eems of Dollard.

Eemskering

De Eemskering is in de eerste plaats bedoeld als stormvloedkering. Daarnaast maakt de constructie door opstuwing van het water scheepvaartverkeer met een grote diepgang mogelijk. Dat is vooral van belang voor de grote cruiseschepen die de Meyer werf in Papenburg bouwt. De Eemskering kan het water dan enkele dagen opstuwen. De Duitse wet stelt hieraan grenzen om verstoring van broedende vogels langs de Eems en het waterleven in het Waddengebied te beperken.

Verhalen en artikelen over dit project