Home ยป Experiment met garnalenkweek bij Dubbele Dijk van start

13 april 2021

Experiment met garnalenkweek bij Dubbele Dijk van start

Binnenkort gaat de eerste initiatiefnemer in het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum aan de slag. In deze proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur stimuleert de provincie Groningen innovaties in de landbouw. Erik Moesker van NoordOogst Aquaponics onderzoekt of het mogelijk is om ondermaatse Hollandse garnalen op te kweken tot extra groot formaat. Het gaat om bijvangst van de garnalenvisserij, die nu nog overboord gezet wordt. Aan het onderzoek doen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en enkele garnalenvissers uit Zoutkamp mee. De provincie Groningen en het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunen dit innovatieve praktijkexperiment met in totaal 40.000 euro.

Het experiment start in april. De eerste resultaten worden in oktober 2021 verwacht. De garnalen komen in vijvers gevuld met water uit de Eems. Duidelijk moet worden welke omstandigheden de garnaaltjes nodig hebben om uit te groeien tot een extra groot formaat. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verkoopprijs, aanpassingen aan de garnalenkotters en economische haalbaarheid van garnalenkweek op land.

Verzilting landbouwgrond

Als gevolg van de toenemende verzilting van landbouwgrond is de behoefte aan kennis en ervaring met zilte teelt en aquacultuur groot. Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt ruimte om hiermee ervaring op te doen en kennis te ontwikkelen. Het opkweken van garnaaltjes is het eerste proefproject dat van start gaat bij de Dubbele Dijk.

Garnalenpoep

Een Groningse garnalenvisser zette ondernemer Erik Moesker op dat spoor. “Die kwam met het idee om de ondermaatse garnalen niet langer terug te gooien, maar mee te nemen en op land op te kweken. Dat scheelt diesel en bodemverstoring. Je hoeft voor de diezelfde garnalen immers niet nog eens uit te varen. Dit onderzoeksproject is de eerste stap. Mijn droom is dat er binnen de Dubbele Dijk een gesloten kringloop ontstaat, waarbij we garnalenpoep gebruiken als meststof voor het telen van zilte gewassen als lamsoor, zeekraal en zeewier.”

Kansen voor visserij en landbouw

Gedeputeerde Henk Staghouwer: “Garnalenvisserij en pionieren horen bij Groningen. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de Dubbele Dijk biedt om te experimenteren met aquacultuur en zilte teelt. Daar kunnen we van leren. Het vooruitstrevende project biedt nieuwe kansen voor de garnalenvisserij en draagt bij aan innovatie en verduurzaming van de landbouw. Dat stimuleren we als provincie graag.”

Verhalen en artikelen over dit project