Home » Experimentele teelt van aardappelen en bonen bij Dubbele Dijk

11 juni 2021

Experimentele teelt van aardappelen en bonen bij Dubbele Dijk

In het proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur bij de Dubbele Dijk in Bierum gaan twee nieuwe initiatieven van start. In dit gebied wil de provincie Groningen innovaties in de landbouw stimuleren. Jan Henk Venema van de Rijksuniversiteit Groningen en Stefanie Vink van GreenFinch Research leggen proefvelden aan voor verschillende aardappelrassen en peulvruchten. Bouwe Ruiter van het bedrijf Landbouwe gaat meerdere oud-Groningse bonensoorten zaaien. Hij werkt daarbij samen met studenten van hogeschool Van Hall Larenstein.

Doel van beide experimenten is te onderzoeken hoe de gewassen reageren op een arme, zilte bodem. “Het ontwikkelen van kennis en ervaring met zilte teelt is belangrijk, omdat landbouwgrond wereldwijd steeds zouter wordt door klimaatverandering. Om onze voedselproductie toekomstbestendig te maken, stimuleren we als provincie innovaties in de landbouw. Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt pioniers daarvoor de ruimte”, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Interessant proefgebied voor landbouw

De tweede dijk van de Dubbele Dijk is gemaakt van afgeschoven teeltaarde. De bodem tussen de dijken is daardoor schraal, zilt en heeft een matige structuur. Plantenfysioloog Jan Henk Venema: “Je kunt het vergelijken met hoe de bodem er naar verwachting over twintig à dertig jaar uitziet door verzilting en droogte. Dat maakt de Dubbele Dijk een interessant proefgebied voor de landbouw.”

Aardappelrassen testen

De komende jaren gaan de onderzoekers verschillende aardappelrassen testen. Ook kijken ze welke schimmels en bacteriën in de bodem zitten en hoe ze de bodem kunnen verbeteren met wisselteelt. Daarvoor worden peulvruchten en haver gezaaid. Deze gewassen brengen meer stikstof en organische stof in de bodem en verbeteren de structuur.

Export pootgoed

“We zijn benieuwd welke aardappelrassen gaan aanslaan en welke niet. Belangrijk is ook het antwoord op de vraag waarom het ene ras meer zout kan verdragen dan het andere. Die kennis is interessant voor aardappelveredelaars als HZPC, waarmee we samenwerken. Zo kunnen de beste rassen geselecteerd worden voor de export. De exportgebieden van Gronings pootgoed krijgen immers ook steeds meer te maken met verzilting”, zegt Venema.

Groningse streekproducten

De proef van Bouwe Ruiter richt zich op het telen van oud-Groningse bonenrassen als de Groninger strogele, Hendriks Reuzen en Bonties. “Boonsoorten die van oudsher in deze streek voorkomen. We onderzoeken of deze bonen ook onder zilte omstandigheden willen groeien.” De bonen worden na de oogst gedroogd. De studenten van Van Hall Larenstein onderzoeken ook welke streekproducten je van de bonen kan maken.

Het telen van pootaardappelen en bonen zijn het tweede en derde proefproject dat van start gaat bij de Dubbele Dijk. In april startte het garnalenproject van Erik Moesker.

Verhalen en artikelen over dit project