Home » Groningse zeedijk officieel ‘dijkveilig’ en aardbevingsbestendig
Onthuilling van de eerste gedichtenbank bij de opening van de verhoogde zeedijk

19 december 2019

Groningse zeedijk officieel ‘dijkveilig’ en aardbevingsbestendig

Op donderdag 19 december is de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijkveilig’ en aardbevingsbestendig verklaard door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). De zeedijk is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én met aardbevingsmaatregelen is versterkt.

Door deze dijkverbetering is de dijk bij Delfzijl 2 meter hoger, tot 25 meter breder en sterker door asfalt en betonblokken aan de waterzijde. Hiermee is deze ook bestand tegen aardbevingen tot 5.0 op de schaal van richter. Er zijn extra kleidepots aangelegd om de dijk snel te kunnen repareren mocht er toch schade zijn door een aardbeving. Om de dijk en het effect van aardbevingen te monitoren laat het waterschap in 2020 sensoren aanleggen in de dijk. De NAM heeft de aardbevingsmaatregelen vergoed.

Logistieke uitdaging

Voor de dijkverbetering is bijna een miljoen kuub zand, 650.000 kuub klei en 70.000 ton asfalt op de dijk aangebracht. De materialen werden grotendeels per schip aangevoerd naar de havens van Delfzijl en Eemshaven en met vrachtwagens naar de dijk gebracht. In het voorjaar van 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.

Samenwerken in koppelprojecten

De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl wordt gekenmerkt door het aantal aangegrepen koppelprojecten. Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen: “Als regio hebben we laten zien dat we lef hebben en in korte tijd samen veel kunnen maken. We hebben de kans aangegrepen om te pionieren met een bijzondere, innovatieve manier van dijkversterking. Een dubbele dijk die nieuwe kansen oplevert voor de natuur, economie en recreatie in het Eems-Dollardgebied. Daar mogen we ongelofelijk trots op zijn!”

Robuuste dijk

Deze robuuste dijkversterking is noodzakelijk om stormen en extreme waterstanden aan te kunnen voor de komende 25 jaar. Waterveiligheid is van het grootste belang voor het waterschap. Daarom meet het waterschap de komende 12 jaar de waterstanden en de golven langs de vernieuwde dijk. Met deze informatie kan in de toekomst beter berekend worden hoe hoog de dijken moeten worden bij volgende dijkversterkingen. De verwachting is dat déze dijk dan voor nog heel wat meer jaren robuust genoeg is.

Gedichtenbank

Speciaal voor deze dijk ontwierp kunstenaar Merijn Vrij een dijkgedichtenbank. Vijf Groningse dichters maakten hiervoor een gedicht met dijkverhalen van bewoners en bezoekers van de dijk. De dijkdichters zijn Aly Freije, Lilian Zielstra, Famke Gussenhoven, Rik Andreae, en stadsdichter van Groningen Renée Luth. De eerste gedichtenbank met het gedicht van Renée Luth is vandaag onthuld bij Delfzijl Noord. De andere vier gedichtenbanken worden gelijktijdig met de andere dijkbanken in het voorjaar van 2020 geplaatst.

Verhalen en artikelen over dit project