1. Home>
  2. Projecten>
  3. Groote Polder
Bekijk foto's

Groote Polder

Project in het kort

Doel:

Bij het plaatsje Termunterzijl liggen de Kleine en Groote Polder. Het idee is om de Groote Polder in te zetten als een natuurgebied met brakwater. Daarmee kan het fungeren als een geleidelijke overgang tussen land en zee. Daarnaast blijft het een gebied waar dorpsbewoners kunnen wandelen en verblijven. De precieze doelen zijn nog onbekend, dat is afhankelijk van de verkenning naar de kustzone Delfzijl-Termunterzijl. Voor dat kustgebied wordt onder andere onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een geleidelijke zoet-zoutovergang, het verplaatsen van de spuilocatie van het Eemskanaal en het ontwikkelen van de jachthaven in Delfzijl. Omdat de inrichting van de Groote Polder van invloed kan zijn op die ontwikkelingen en vice versa, worden eerst de uitkomsten van de verkenning afgewacht.

Verwachte einddatum:

Verkenning 2018, planvoorbereiding-2019, uitvoering 2019-2020

Locatie:

Bij Termunterzijl

wat we doen:

  • In 2017 hebben we samen met een bewonersvertegenwoordiging al geïnventariseerd wat de ideeën en wensen voor een herinrichting van de Groote Polder zijn. Dit wordt als basis gebruikt voor de verdere uitwerking.

Bij het plaatsje Termunterzijl liggen de Kleine en Groote Polder. Het idee is om de Groote Polder in te zetten als een natuurgebied met brakwater. Daarmee kan het fungeren als een geleidelijke overgang tussen land en zee. Daarnaast blijft het een gebied waar dorpsbewoners kunnen wandelen en verblijven.

Groninger Landschap

Het mooie van het programma ED2050 is dat we het noodzakelijke natuurherstel van het Eems-Dollard estuarium niet alleen vanuit natuur aanvliegen, maar ook vanuit het perspectief van kustveiligheid en duurzame economische ontwikkeling van de Groninger havens.

Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Rob Reintsema

projectleider

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen