1. Home>
  2. Projecten>
  3. Kleine Polder
Bekijk foto's

Kleine Polder

Project in het kort

Doel:

Bij het plaatsje Termunterzijl liggen de Kleine en Groote Polder. De Kleine Polder wordt aangepast, zodat er foerageergebieden, broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels ontstaan. Daarnaast heeft deze polder een belangrijke functie als recreatief gebied voor de bewoners uit de omliggende dorpen. Van de Kleine Polder wordt een ‘brakwatergebied’ gemaakt, oftewel een plek waar zowel zout als zoet water komt. In dit soort gebieden kunnen verschillende soorten planten en dieren leven. Ook worden geleidelijke overgangen tussen land en water gemaakt.

Verwachte einddatum:

Planvoorbereiding 2018. Uitvoering inrichting Kleine Polder 2018-2019

Locatie:

Bij Termunterzijl

wat we doen:

  • Eilanden maken waar vogels naar voedsel kunnen zoeken, kunnen broeden en veilig kunnen verblijven tijdens hoog water.
  • Uitbreiden van het strand en de zwemplas.
  • Er komt ruimte voor sport, spel en recreatie, door de aanleg van een speeleiland met bijvoorbeeld waterspeeltuin, blotevoetenpad en stapstenen, wandelpaden en een uitkijkpunt.
  • Er wordt een duiker naar het Termunterzijldiep aangelegd, zodat vissen in en uit kunnen zwemmen.
  • Het open landschap met zicht op gemaal Rozema en de Termunter kerk blijft gehandhaafd.

In 2017 hebben we samen met een bewonersvertegenwoordiging een inrichtingsschets voor het gebied gemaakt. Deze schets kent een overgang van west naar oost. In het westen krijgt vooral recreatie een plek en verder naar het oosten krijgt de natuur (met brak water) steeds meer de overhand. In het meer westelijke deel zijn een zwemvijver, strandje, uitvalsbasis voor het Museum Termunterzijl en een speeleiland ingetekend. In het oostelijke deel is ruimte voor een uitkijkheuvel met een oeverzwaluwwand, speciaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Er komen eilanden waarop verschillende soorten planten groeien en waar hoogteverschillen en slikranden komen die vogels en andere dieren aantrekken.

 

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Rob Reintsema

projectleider

050 - 313 59 01

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen