Home » Kunstenaars gezocht voor Europees kunstproject in Eems-Dollardgebied
Landschap van Polder Breebaart/ Punt van Reide.

09 december 2022

Kunstenaars gezocht voor Europees kunstproject in Eems-Dollardgebied

Het Europese project Waterlands nodigt kunstenaars in Nederland uit om mee te doen aan een vierjarig kunstproject in het Eems-Dollardgebied in Groningen. De Eems-Dollard is een van de zes draslandgebieden (wetlands) in Europa waar gewerkt wordt aan natuurherstel.

Het kunstproject duurt van 2023 tot 2026. De kunstenaars zijn ongeveer een maand per jaar in het gebied aanwezig. Bij hun werk betrekken ze lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden. Ook brengen ze het belang van natuurherstel onder de aandacht en dragen ze bij aan kennisdeling. Dit mondt uit in een tentoonstelling in 2026, waar de zes kunstenaars verslag doen van hun werkzaamheden.

Voor de residentieperiode van een maand per jaar is een vergoeding van 2000 euro beschikbaar. Daarnaast is beperkt budget beschikbaar voor de uitvoering van kunstproject. Inzendingen zijn welkom tot 13 januari 2023. Vanuit het programma Eems-Dollard 2050 is de provincie Groningen betrokken bij het kunstproject. Meer informatie over dit internationale kunstproject op de website van Waterlands.

Waterlands

Waterlands heeft als doel draslanden (wetlands) te herstellen die beschadigd zijn door menselijke activiteiten. Deze waterrijke gebieden spelen een belangrijke rol in onze ecosystemen, van CO2-opslag tot waterzuivering en biodiversiteit. Naast de Eems-Dollard zijn ook draslandgebieden in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Ierland en Estland aangesloten bij Waterlands.

 

Verhalen en artikelen over dit project