Home » Meedenken over kustontwikkeling Eemsdelta
Luchtfoto Groote Polder aan de Eems, met de camping van Termunterzijl en de pier van Oterdum

08 juni 2022

Meedenken over kustontwikkeling Eemsdelta

De komende jaren verandert mogelijk de inrichting van de Groote Polder tussen Borgsweer en Termunterzijl. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn maatregelen in het gebied nodig. Het idee is om de Groote Polder te verbinden met de Eems-Dollard. Ook zijn er plannen om recreatieboten weer door het centrum van Delfzijl te laten varen. Daarvoor moet de huidige spuisluis in Delfzijl een andere plek krijgen. Het project ‘Eemszijlen’ onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. De ideeën worden in de loop van dit jaar uitgewerkt samen met de inwoners en ondernemers uit het gebied.

Meedenken en meedoen kan op allerlei manieren. Zo kunnen inwoners in gesprek met de omgevingsmanagers Peter van Dijken of Evelien Meinders. Dat kan in 2022 elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur in het kerkje van Borgsweer (oneven weken) en in het Visserijmuseum in Termunterzijl (even weken). Ook vinden er in de loop van 2022 bewonersbijeenkomsten, lezingen, wandelingen door het gebied en ontwerpateliers plaats.

Formele inspraak

Daarnaast zijn er ook formele inspraakmomenten. Van 8 juni tot 20 juli is het eerste formele inspraakmoment. Dan liggen de Kennisgeving Voornemen en Participatie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage ter inzage. Reageren op deze documenten kan tot 20 juli 2022 via e-mail, post en telefonisch. Lees hier hoe inwoners en ondernemers kunnen meedenken.

Op de hoogte blijven

In het project Eemszijlen werken de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports samen. Via nieuwsbrieven, dorpskrant De Woldwagter en de gemeentepagina van de gemeente Eemsdelta blijft u op de hoogte van het project Eemszijlen. Ook is er een website met meer informatie over Eemszijlen. Het project Kustontwikkeling Eemszijlen maakt deel uit van het programma Eems-Dollard 2050.

Verhalen en artikelen over dit project