Home » Moet het NAM-eiland weg of toch niet?
Bekijk foto's

25 maart 2024

Moet het NAM-eiland weg of toch niet?

Moet het NAM-eiland in de Eems opgeruimd worden nu de gaswinning stopt? Of is behoud van het eiland beter voor de vogels  die er graag broeden? Die vraag stond centraal tijdens een bezoek aan de meetlocatie op wadplaat De Hond-Paap.

Ecologen, vergunningverleners en andere deskundigen van Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV, Sovon, Het Groninger Landschap  en provincie Groningen stapten afgelopen week samen in de boot om een goed beeld van het eiland te krijgen en te bespreken wat wenselijk en haalbaar is, ook in financieel en juridisch opzicht.

Verwijdering

Nu de Groningse gaswinning stopt, is de NAM verplicht haar installaties op te ruimen en de wadplaat in de oorspronkelijke staat achter te laten. Vanwege de degelijke constructie en de lastig bereikbare plek is dat echter nog niet zo simpel. De verwijdering kan grote impact op het gebied hebben. Argument voor verwijdering is dat het eiland van nature niet in de Eems hoort en volgens afspraak opgeruimd moet worden. Ook zijn er zorgen over mogelijke milieuschade door de gebruikte bouwmaterialen en de kans op aanvaringen met schepen.

Veilig leefgebied voor vogels

Argument voor behoud van het eiland is de ecologische waarde. Het water vormt een natuurlijke barrière voor vossen en ratten. Van die ongestoorde ligging maken verschillende soorten vogels, zoals aalscholvers, lepelaars en kleine mantelmeeuwen, dankbaar gebruik. Ze nestelen op het eiland of gebruiken het als hoogwatervluchtplaats. Als het NAM-eiland verdwijnt, is de kans groot dat de kolonie grote meeuwen verhuist naar het nabijgelegen broedeiland Stern. Daar vormen ze een bedreiging voor kleinere soorten als noordse sterns, bontbekplevieren en kokmeeuwen. Daarom verkent het programma ED2050 of het inspectie-eiland het natuurlijk leefgebied van verschillende vogelsoorten kan versterken.

Verhalen en artikelen over dit project