Home » Nederland en Niedersachen gaan samen voor schone Eems-Dollard

08 april 2019

Nederland en Niedersachen gaan samen voor schone Eems-Dollard

Het water in de Eems-Dollard is troebel door te veel slib en dat is slecht voor de natuur. Nederland en Duitsland gaan samen aan de slag om dit probleem op te lossen. Als start van deze grensoverschrijdende samenwerking ondertekenden op 5 april Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie Groningen) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) het gezamenlijke streefbeeld voor een ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard. Deze strategie geeft meer duidelijkheid over de manier waarop de twee landen in de toekomst met het te veel aan slib om willen gaan.

Dit streefbeeld geeft richting voor de toekomstige gemeenschappelijke strategie en het plan van aanpak die Nederland en Duitsland gaan nemen om de concentratie slib in het water te verlagen en de natuur in de Eems-Dollard te verbeteren. Het troebele water in de rivier is slecht voor het leven in de Eems-Dollard. Ook de versnelde zeespiegelstijging zullen de problemen nog verergeren.

Belangrijke afspraken

  • We werken grensoverschrijdend, dus we bekijken de hele Eems-Dollard, zowel het Nederlandse als het Duitse deel.
  • We kijken ook verder, dus ook naar de relaties met de Eemsrivier, de Waddenzee en binnendijkse gebieden.
  • Zo veel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke processen, denk hierbij bijvoorbeeld aan eb en vloed.
  • Voor het verminderen van slib in het water kijken we ook naar andere toepassingen en gebruik van slib. Voorbeelden hiervan zijn het ophogen van dijken en het verbeteren van landbouwgronden met slib.
  • We betrekken ook de effecten van de zeespiegel bij de plannen en projecten.

Eems-Dollard 2050

Rijkswaterstaat Noord-Nederland en het NLWKN (Duitse instituut voor natuurontwikkeling) namen het voortouw voor het streefbeeld. Het gezamenlijk ondertekenen hiervan is een mijlpaal en een belangrijke ontwikkeling voor het Programma Eems-Dollard 2050, het programma voor de ecologische verbetering van het estuarium. In het Programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven om de natuur te herstellen, te zorgen voor waterveiligheid en tegelijkertijd kansen en mogelijkheden creëren voor de economie.

Verhalen en artikelen over dit project