Home » Nieuwe impuls voor Nederlands-Duitse sedimentstrategie

06 december 2023

Nieuwe impuls voor Nederlands-Duitse sedimentstrategie

Nederlandse en Duitse organisaties werken toe naar een gezamenlijke ecologische strategie voor sedimentmanagement. Daarbij gaat het om niet alleen over baggeren en baggerspecie verspreiden, maar ook om maatregelen ter verbetering van de natuur. Een symposium op 23 november bij de stormvloedkering in Gandersum gaf die grensoverschrijdende samenwerking een flinke impuls. De dag stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring, het delen van plannen en het onderzoeken waarin we samen kunnen optrekken. Initiatiefnemers waren Rijkswaterstaat en het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Leren van elkaar

Bas van Maren van Deltares sprak over historische en recente inzichten in de sedimentdynamiek in het Eems-estuarium. Johanna Schmidt van het Bundesanstalt für Wasserbau presenteerde onderzoeksresultaten over sedimentbeheer in de Buiten-Eems. Andreas Wurpts van het NLWKN vertelde over de ontwikkeling van een model voor ecologische sedimentstrategieën. Ralph Kaiser van het Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz lichtte de geplande Duitse projectaanvragen in het Eems-Dollardgebied toe. Tot slot vertelde Charlotte Schmidt van Rijkswaterstaat over de geschiedenis van het eiland Hond-Paap en het voorgenomen project voor herstel hiervan.

Nieuwe verbindingen

De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in elkaars bevindingen en plannen en er ontstonden levendige discussies. Nieuwe verbindingen werden gemaakt en bestaande verbindingen versterkt. Programmamanager Frances Heijman noemt het op LinkedIn ‘een waardevolle dag die ons een stap dichter bij elkaar en bij het herstel van het Eems-estuarium bracht’.

De samenwerking met Duitsland is een belangrijke pijler van het programma Eems-Dollard 2050. Niet alleen omdat een deel van het estuarium gemeenschappelijk gebied is. Maar ook omdat maatregelen in Duitsland hebben op de natuur in Nederland, en andersom.

Verhalen en artikelen over dit project