Home ยป Onderzoek Groote Polder bij Borgsweer krijgt vervolg
Luchtfoto Groote Polder aan de Eems, met de camping van Termunterzijl en de pier van OterdumBekijk foto's

27 februari 2024

Onderzoek Groote Polder bij Borgsweer krijgt vervolg

Overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven gaan samen met bewoners een plan uitwerken voor de Groote Polder bij Borgsweer. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met instemming van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s en de overige betrokken organisaties besloten.

Tussen 2020 en 2022 is de verkenning ‘Kustontwikkeling Eemszijlen’ uitgevoerd. Hierbij is breed gekeken hoe er gezamenlijke oplossingen kunnen worden gevonden voor klimaat, natuur, waterbeheersing en beschikbaarheid van zoet water tussen Delfzijl en Termunterzijl. De provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Eemsdelta, Rijkwaterstaat Noord-Nederland, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports hebben nu besloten om in eerste instantie alleen door te gaan met de ontwikkeling van de Groote Polder. Bewoners van het gebied worden actief betrokken bij de uitwerking van een inrichtingsplan.

Spuisluis

Een van de onderdelen uit de verkenning was het verplaatsen van de spuilocatie. Spuien gebeurt nu via de spuisluis in Delfzijl. De gedachte was dat het noodzakelijk was om de spuisluis te verplaatsen. Om dit zeker te weten, wordt verder onderzoek uitgevoerd. De plannen hiervoor worden voorlopig nog niet uitgewerkt. Eerst worden de resultaten van verder onderzoek afgewacht. De uitkomst kan alsnog zijn dat het spui moet worden omgelegd. Hierdoor is ook besloten dat de huidige spuisluis nu niet omgebouwd gaat worden tot recreatiesluis. Ook hiervoor worden de resultaten van de vervolgonderzoeken afgewacht.

Groote Polder

Het vervolg voor de Groote Polder bij Borgsweer begint met het uitwerken van een inrichtingsplan. Deze polder ligt deels erg laag, zo’n 2 meter onder NAP. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel. De samenwerkende partijen willen voor de langere termijn een sterker fundament achter de zeedijk ontwikkelen. Daarom is het de bedoeling om de Groote Polder op te hogen door deze te laten meegroeien met de zeespiegel. Hiervoor wordt de polder via een duiker verbonden met de Eems, zodat slib op een natuurlijke manier de kustzone kan verhogen. Zo wordt het achterland ook in de toekomst tegen overstromingen beschermd.

Waddennatuur

Tegelijkertijd ontstaat aan de binnenkant van de dijk ruimte voor nieuwe Waddennatuur, met natuurlijke overgangen tussen land en water. Verder worden de recreatiemogelijkheden en de leefbaarheid van het gebied verbeterd. Onderdeel hiervan is het versterken van de Wal van Borgsweer. De bedoeling is om samen met inwoners een inrichtingsplan voor het gebied op te stellen.

Dijkversterking

Waterschap Hunze en Aa’s onderzoekt of de geplande dijkversterking eerder uitgevoerd kan worden, zodat de werkzaamheden tegelijkertijd met de inrichting van de Groote Polder kunnen plaatsvinden.

Bewoners betrekken

Bewoners van Borgsweer, Termunten en Termunterzijl kunnen meedenken bij het uitwerken van de plannen voor de Groote Polder. Vanaf april zijn hiervoor inloopbijeenkomsten. Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van de plannen is dat de veiligheid van de dorpen gewaarborgd is, de leefbaarheid verbetert en de dorpen goed bereikbaar blijven.

Inspraak

Van 2 april tot 14 mei 2024 kan iedereen reageren op de voorkeursbeslissing. De ontwikkeling van de Groote Polder bij Borgsweer gaat naar verwachting ongeveer tien jaar duren.

Samenwerking

De verkenning Kustontwikkeling Eemszijlen is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050. In dit programma werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samen om de natuur, economie en leefbaarheid in het gebied te versterken.

Verhalen en artikelen over dit project