Home » Onderzoek naar zilte landbouw en aquacultuur bij Dubbele Dijk

28 juni 2024

Onderzoek naar zilte landbouw en aquacultuur bij Dubbele Dijk

De Hanze gaat samen met bedrijven en Noord-Nederlandse kennisinstellingen zouttolerante regeneratieve landbouw en zilte aquacultuur ontwikkelen bij de Dubbele Dijk bij Bierum. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel en het opwekken van het bodemleven. Het project ‘Proefboerderij Dubbele Dijk’ krijgt hiervoor € 4 miljoen subsidie uit het Just Transition Fund (JTF) van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), medegefinancierd door de Europese Unie. Dit project is onderdeel van het kustverdedigingsproject Dubbele Dijk bij Bierum.

Vernieuwing in de landbouw
Noordoost-Groningen kampt met de gevolgen van bodemdaling en zeespiegelstijging door klimaatverandering, waardoor landbouwgronden minder geschikt worden. Het project ‘Proefboerderij Dubbele Dijk’ richt zich op duurzame landbouw. Daarbij wordt onderzocht of regeneratieve akkerbouw en aquacultuur economisch haalbaar zijn en nieuwe vormen van economie kunnen opleveren. De ‘Proefboerderij Dubbele Dijk’ biedt vernieuwing en onderzoek in de landbouw  en de aquacultuur.

Levend laboratorium
De Proefboerderij Dubbele Dijk gaat werken als een levend laboratorium in het tussengebied, de wisselpolder, van de Dubbele Dijk. Hier kunnen ondernemers, onderzoekers en studenten nieuwe landbouwmethoden testen. Daarbij worden (eiwit)gewassen onderzocht die bestand zijn tegen verzilting, regeneratieve landbouwmethoden en aquacultuur met zeewier. Denk bijvoorbeeld aan glutenvrije haver, eiwitrijke veldboonsnacks en zeewierburgers. Daarbij wordt voedselproductie gecombineerd met natuurherstel. Er worden gezonde, eiwitrijke gewassen geteeld en van zeewier worden voedingsproducten, eetbare bioplastics, biostimulanten en voedingssupplementen gemaakt voor mens en dier.

Samenwerking
In het onderzoek wordt onder meer samengewerkt met de provincie Groningen.  Het samenwerkingsverband van de Hanze bestaat uit twintig partners, waaronder Terra MBO, Noorderpoort College, Rijksuniversiteit Groningen, Van Hall-Larenstein, Vandinter Semo, The Seaweed Company, Seaweedland, CIV Offshore and Shipping, North Seaweed, Fixeau, Coöperatie Graanrepubliek, 4FStudio, Robesol, NoordOogst, Jongman Agro Advies, Nedmag, Husa Logistics, Van Linge Food en de Producenten Organisatie Eiwitboeren van Nederland. Samen vertegenwoordigen zij nieuwe productieketens voor zeewier, aquacultuurproducten en zouttolerante akkerbouwproducten.

Verhalen en artikelen over dit project