Home » Onderzoekers zaaien zeekraal op pionierkwelder Delfzijl

04 juni 2019

Onderzoekers zaaien zeekraal op pionierkwelder Delfzijl

Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente Delfzijl experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren.

Uniek project

De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuur-lijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. In drie van de proefvakken is de helft met zeekraal ingezaaid. ‘De wereld van economie en ecologie komt prachtig bij elkaar in het project Marconi in Delfzijl’, aldus wethouder Jan Menninga. ‘Dat we met deze investering ook nog eens kennis kunnen ontwikkelen in een natuurgebied, maakt het project uniek. Daar zijn we trots op. Een gezamenlijke aanpak loont, dat tonen we aan in Delfzijl’.

Belang van kwelders

Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Bovendien leggen ze CO2 vast.

Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust.

Toepassing van kennis

Op verschillende plekken in Nederland en daarbuiten zijn natuurlijke kwelders verdwenen door ingrepen van de mens. EcoShape ontwikkelt kennis om kwelderaangroei op een zo natuurlijk mogelijke manier te stimuleren, door te bouwen met de natuur.

Recept voor kwelderontwikkeling

Onderzoeker Martin Baptist van EcoShape: ‘We leggen een kwelder aan met als ingrediënten zand, klei en planten. Het beste recept kennen we nog niet, zoals welke hoeveelheden en verhoudingen leiden tot het beste resultaat? En welke apparatuur kun je gebruiken en wat wordt de bereidingsduur? We gebruiken bij de aanleg bijna vergeten methodes, zoals het oogsten en zaaien van zeekraal en een antieke strosnijder. Bij het meten gebruiken we ook geavanceerde meettechnieken om de kweldervorming te volgen.’

Partners

Het onderzoek is onderdeel van het project Marconi Buitendijks. De gemeente Delfzijl werkt hierbij samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports. EcoShape-partners Wageningen Marine Research, Royal Haskoning DHV, Arcadis en Deltares voeren het onderzoek op de pionierkwelder uit. Het Waddenfonds, de provincie Groningen en EcoShape financieren het onderzoek gezamenlijk.

Verhalen en artikelen over dit project