Home » Webinar over nieuwe programmaplan ED2050

01 oktober 2020

Webinar over nieuwe programmaplan ED2050

Het programma Eems-Dollard 2050 gaat de tweede fase in. Hierin spelen actuele thema’s als klimaatadaptatie, leefbaarheid en duurzame economie een grotere rol. Wat zijn de opgedane ervaringen, de nieuwste inzichten en de strategieën voor de komende vijf jaar? Daarover gaat het online symposium dat de Waddenacademie en het programma ED2050 organiseren op 11 november. Aanmelden is nog mogelijk.

In 2016 zijn de rijks- en regionale overheden, het bedrijfsleven en de natuur- en milieuorganisaties gezamenlijk gestart met het programma Eems-Dollard 2050. Het programma is gericht op ecologisch herstel van het Eems-Dollard estuarium, waarbij ruimte blijft en kansen worden benut voor economische ontwikkeling.

Terugkijken

‘Leren door doen’ was vanaf de start van het programma het motto. Niet eindeloos blijven praten en onderzoeken, maar aan de slag met elkaar. Leren van de ervaringen onderweg en waar nodig bijsturen. Tijdens het symposium willen we u graag bijpraten over de ervaringen van de afgelopen periode.

Vooruitkijken

Ook kijken we vooruit naar de tweede tranche, die loopt van 2021 tot 2026. We bespreken de nieuwste inzichten en de strategieën voor de komende vijf jaar. Hoe kunnen we ED2050 nog meer verbinden met de opgaven voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid? Hoe kunnen we het best inspelen op maatregelen voor klimaatadaptatie? Wat zijn de kansen voor een duurzame economie van het gebied? Deze en andere vragen komen tijdens het symposium aan de orde.

Samen verkennen

Ook willen we samen met u verkennen hoe we de strategieën voor de tweede tranche in de praktijk kunnen brengen. Samen met de partners van het programma Eems-Dollard 2050 en de betrokkenen in het gebied.

Aanmelden

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal het symposium online plaatsvinden. Het programma begint om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur. In het middagprogramma zijn vijf verdiepingssessies opgenomen. Aanmelden kan online.

Verhalen en artikelen over dit project