Home » Onthulling naam brug markeert voltooiing project Marconi Buitendijks
Onthulling naam brug Marconi Buitendijks

25 juni 2021

Onthulling naam brug markeert voltooiing project Marconi Buitendijks

De kustzone bij Delfzijl is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De onthulling van de naam van de nieuwe brug tussen het stadscentrum en de boulevard markeert het einde van het project Marconi Buitendijks. Janny Volmer bedacht de naam ‘De Diekloper’.  Samen met wethouder Jan Menninga maakte ze de naam bekend op 25 juni. Gedeputeerde Henk Staghouwer en Waddenfonds-directeur Gerben Huisman waren hierbij aanwezig.

De voormalige gemeente Delfzijl ontving 157 suggesties voor de naam van de nieuwe brug. Naast het bedenken van een naam voor de brug konden inwoners eerder al meedenken over de herinrichting van het kustgebied.

Poort naar Waddenzee Werelderfgoed

Marconi Buitendijks maakt Delfzijl tot een Poort naar het Waddenzee Werelderfgoed. Het stadsstrand is vergroot en op de versterkte zeedijk is een boulevard aangelegd die toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. De nieuwe brug ‘De Diekloper’ verbindt het stadscentrum met de boulevard en het strand. Voor bezoekers met campers is een terrein met camperparkeerplaatsen aangelegd. Voor strandgasten en andere bezoekers is bij de boulevard gezorgd voor sanitaire voorzieningen. Bijzonder onderdeel van het project is het nieuw aangelegde kwelderlandschap met een vogelbroedeiland. Hier moet zich nog waardevolle natuur ontwikkelen.’

Mijlpaal

Wethouder Jan Menninga: ‘De oplevering van het project Marconi Buitendijks is een mijlpaal voor de inwoners en ondernemers van Delfzijl, maar ook voor subsidiegevers en allen die bij het project betrokken waren of er hinder van ondervonden.  Dankzij samenwerking is hier een kustzone ontwikkeld die invulling geeft aan uiteenlopende eisen en wensen op het gebied van waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie, kust- en kweldernatuur, recreatie en regionale economie. Toen we in 2009 met het programma Marconi begonnen, was samenwerken aan de kustlijn nog niet zo vanzelfsprekend. Inmiddels werken alle betrokken partijen samen in het programma Eems-Dollard 2050. Via dit programma willen partijen de Eems-Dollard en de kustzone toekomstbestendig inrichten voor mens en natuur. ‘

Financiële steun provincie en Waddenfonds

Marconi Buitendijks kwam tot stand met een stevige bijdrage van de provincie Groningen en het Waddenfonds. ‘Het was een project met vallen en opstaan. Veel onderdelen in het project waren nog niet eerder uitgevoerd, zoals de aanleg van het kwelderlandschap. De hier opgebouwde kennis wordt wereldwijd toegepast door het consortium EcoShape.’ Van het project is een korte film gemaakt.

Verhalen en artikelen over dit project