Home ยป Belangstelling ondernemers voor aquacultuur en zilte teelt bij Dubbele Dijk

23 oktober 2019

Belangstelling ondernemers voor aquacultuur en zilte teelt bij Dubbele Dijk

De aanbesteding van de exploitatie van het tussengebied van de Dubbele Dijk heeft niet geleid tot inschrijvingen die voor gunning in aanmerking kwamen. Wel zijn er veel enthousiaste reacties gekomen van partijen die hier graag iets willen doen met de ontwikkeling van zilte landbouw, reguliere landbouw of aquacultuur. Op dit moment onderzoeken we of en hoe wij samen tot een invulling van het noordelijke deel van het tussengebied kunnen komen.

Tijdelijk beheer

Totdat duidelijk is wat de bestemming wordt van het tussengebied zitten we niet stil. Zo leggen we een afrit aan vanaf de dijk naar het tussengebied. In het hele gebied liggen veel oude delen van drainagebuizen, deze worden verwijderd zodat we er later geen last meer van hebben. Verder zorgen we voor een goede afwatering en zijn we van plan het zuidelijk deel landbouwrijp te maken. Het overtollige water uit het noordelijk deel stroomt richting het noordelijk deel. Zo wordt dit deel natter en aantrekkelijker voor vogels. Natuur- en milieuorganisaties denken met ons mee om deze tijdelijke inrichting zo gunstig mogelijk voor de natuur te laten zijn. Waarbij steeds rekening wordt gehouden met het voorkomen van nadelige effecten voor de dijk en naar de directe omgeving.

Verhalen en artikelen over dit project