Home » Overhandiging beschikking Brede Groene Dijk

01 september 2017

Overhandiging beschikking Brede Groene Dijk

Op 1 september 2017 ontvangt Waterschap Hunze en Aa’s een beschikking van het HWBP, waarmee de zeedijk wordt versterkt tot een Brede Groene Dijk. ​De directie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) komt zelf naar het Noorden om deze beschikking te overhandigen aan bestuurder Hilbrand Sinnema. Het HWBP is een een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Dijkversterking

Een deel van onze zeedijk voldoet niet aan de norm voor de toekomst. De versterking van de dijk willen we graag doen in de vorm van een Brede Groene Dijk. Een brede dijk, met een flauw talud en grasbekleding. Met de beschikking ontvangen we van het HWBP toestemming én geld om dit plan in een demonstratieproject van 1 km uit te kunnen voeren. Het is één van de demonstratieprojecten in de POV-Waddenzeedijken.

Kleirijperij

Bijkomende bijzonderheid is, dat we voor deze Brede Groene Dijk gebruik gaan maken van klei uit de omgeving. We rijpen slip uit de kwelders, uit de Eemshaven en uit polder Breebaart in een kleirijperij tot bruikbare klei. Dit is een pilot die we uitvoeren met Ecoshape, provincie Groningen, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports en mogelijk is dankzij het Waddenfonds.

Verhalen en artikelen over dit project