1. Home>
 2. Nieuws>
 3. Projecten>
 4. Ophogen landbouwgrond
Bekijk foto's

Ophogen landbouwgrond

Project in het kort

Doel:

We doen ervaring op met de technische, juridische en financiële haalbaarheid van het ophogen van laaggelegen landbouwgrond in het Groningse veengebied. We gebruiken zout slib uit de haven van Delfzijl en onderzoeken of we dit op grote schaal kunnen toepassen.

Mijlpalen:

Plan van aanpak klaar: 2017
Start proefproject: 2018

Locatie:

Veengebied Groningen

wat we doen:

 • We stellen een plan van aanpak op om de haalbaarheid van ophoging van landbouwgrond in het veengebied in beeld te brengen.
 • We maken ongeveer 5 hectare laaggelegen landbouwgrond 1 meter hoger door slib uit de Eems-Dollard aan te brengen.
 • We kijken hoe landbouwgrond met een laag slib erop reageert als het gaat om inklinking, ontwatering en ontzilting (het minder zout maken) en de geschiktheid voor toekomstig agrarisch gebruik.
 • We maken daarbij gebruik van opgedane kennis en ervaringen van al uitgevoerde ophogingsprojecten in Duitsland.
 • We brengen in beeld welke mogelijkheden er zijn om de toepassing op grote schaal uit te voeren in het Groningse veengebied.

Het opbrengen van slib op landbouwgrond levert meerdere voordelen op:

 • De landbouwgronden worden door het opbrengen van meerdere lagen slib egaler. Door de goede samenstelling van het slib kan de opbrengst van gewassen beter worden of kunnen boeren op andere gewassen overschakelen.
 • Door ophoging van landbouwgrond kunnen we de zogenaamde ‘oxidatie’ van veengronden tot stilstand brengen. Veengronden zakken en worden nu steeds verder ontwaterd, waardoor de CO2-uitstoot verhoogt en voedingsstoffen uit de grond wegspoelen.
 • De waterhuishouding van landbouwgrond verbetert door het opbrengen van slib. Er ontstaan minder hoogteverschillen, waardoor minder peilvakken nodig zijn waardoor waterbeheerders kunnen besparen op pompkosten.
 • Als we grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard halen, komt dat ten goede aan de waterkwaliteit en de natuur in de Eems-Dollard.

Ervaringen uit Duitsland

In Noord-Duitsland is tussen Emden en Riepe vanaf de jaren 50 tot 1994 een gebied van 2800 hectare opgehoogd met slib uit de Eems-Dollard. Hierdoor zijn uitstekende landbouwgronden ontstaan waar toekomstige generaties nog veel profijt van kunnen hebben. Ze kunnen als voorbeeld dienen voor een situatie die ook in delen van het Groningse veengebied kan ontstaan. Wanneer we kijken naar het op grotere schaal aanbrengen van slib op landbouwgronden, maken we dan ook uitgebreid gebruik van de Duitse ervaringen.

Monitoring van de praktijkproef

De ervaringen uit Duitsland laten zien dat met ophogen goede landbouwgronden kunnen ontstaan. Uitvoering van een pilot laat ons zien waar we mogelijk tegenaan lopen als we iets dergelijks in Nederland willen realiseren. Hoe kan het slib het beste worden aangevoerd en opgebracht? Hoe lang duurt het voordat de opgebrachte laag slib is ingeklonken? Hoe kan die laag het beste worden ontwaterd? Hoe raak je het zoute water kwijt uit de laag slib? Dat zijn vragen die in de pilot worden beantwoord. Ook de juridische en financiële kant van het verhaal komen daarbij aan de orde.

Opschaling van de toepassing

Naar verwachting wordt pilot vooral interessant als grotere, aaneengesloten gebieden met slib kunnen worden opgehoogd. Onderdeel van de pilot is dan ook om te onderzoeken waar ophoging een duidelijke toegevoegde waarde heeft en hoe het zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.

Transport van slib

Voor het ophogen van landbouwgronden zijn grote hoeveelheden slib nodig. Dat materiaal moet vanuit de Eems-Dollard naar de betreffende plekken worden vervoerd. We zoeken naar innovatieve vormen van transport om dit op een efficiënte manier te kunnen doen. Een manier die de omgeving en het milieu zo weinig mogelijk belast.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Sander Dijk

projectleider pilot Ophogen landbouwgrond

06-40687960

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen