1. Home>
  2. Dit doen we

Dit doen we

Om de bijzondere natuur in de Eems-Dollard te herstellen en beschermen, worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Deze acties hebben tegelijkertijd een positieve uitwerking op de regionale economie. Er ontstaat een betere leefomgeving en de bedrijvigheid wordt versterkt. De maatregelen zijn verdeeld in drie ‘sporen’:

  1. Vitale Kust

    Het creëren en herstellen van natuurlijke leefgebieden langs de randen van de Eems-Dollard in combinatie met dijkversterkingen.

  2. Nuttig Toepassen Slib

    Ervoor zorgen dat het water minder troebel wordt. Het streven is om vanaf 2022 minimaal een miljoen ton slib per jaar uit de Eems-Dollard te halen. dit slib wordt nuttig hergebruikt, bijvoorbeeld voor het versterken van dijken en ophogen van landbouwgronden. Ook zijn er proeven gaande om bouwblokken van slib te persen

  3. Hydromorfologische verbeteringen

    Verbeteren van de doorstroming van het water in het gebied. Dit draagt eraan bij dat er minder slib in het water komt.