1. Home>
  2. Spoor 2 Nuttig Toepassen Slib

Spoor 2 Nuttig Toepassen Slib

Innovatieve manieren om slib opnieuw te gebruiken

We streven ernaar om in de toekomst een grote hoeveelheid slib uit de Eems-Dollard te halen. Het is onze ambitie om ten minste een miljoen ton droge stof per jaar uit het water te halen. Dat is nodig omdat het water van de Eems-Dollard veel te troebel is, waardoor er steeds minder planten en dieren groeien. Door structureel grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard te halen, dragen we bij aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het gebied.

Maar wat gaan we vervolgens doen met al dat slib? Daar draait het in het deelprogramma Nuttig Toepassen Slib om. Het vinden van innovatieve manieren om slib nuttig te gebruiken, zodat niet alleen de natuur er beter van wordt maar ook de regionale economie er profijt van heeft. We zien slib niet als probleem, maar juist als een kans.

Slib bezinkt in het estuarium en in de havens van de Eems-Dollard. We brengen kansrijke en nuttige toepassingen voor slib in beeld en kijken welke toepassingen we het eerst kunnen gaan uitvoeren. We doen daarvoor proeven, praktisch onderzoek en gebruiken eerder opgedane ervaringen. We kijken in eerste instantie heel breed naar de mogelijke toepassingen van slib. Ook opties die op het eerste oog weinig interessant lijken, worden op serieuze wijze meegenomen en beoordeeld. Soms kunnen ze – mogelijk in een iets aangepaste vorm – toch een belangrijke rol spelen in de slibketen. Bij de beoordeling van de haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen kijken we niet alleen puur naar de kosten en opbrengsten, maar maken we een bredere afweging. Ook effecten op bijvoorbeeld natuur, milieu en werkgelegenheid nemen we volwaardig mee en werken we op verschillende schaalniveaus uit.

Sommige ideeën lijken kansrijk, maar moeten voor meer zekerheid eerst in de praktijk worden getoetst. In die gevallen voeren we praktijktesten en proeven uit. We hebben de volgende pilots in voorbereiding of uitvoering:

Het is heel goed mogelijk dat er in de toekomst nog andere mogelijkheden voor het nuttig toepassen van slib bijkomen.

We beginnen met proeven en praktijktesten. Wanneer toepassingen technisch, financieel en juridisch haalbaar blijken, gaan we de projecten zoveel mogelijk over op grotere schaal opzetten. Op deze manier werken we aan de ambitie om structureel grote hoeveelheden slib uit de Eems-Dollard te halen. We kunnen dat niet alleen, maar werken nauw samen met het bedrijfsleven en de agrarische sector.

We kijken bij de verschillende nuttige toepassingen van slib naar het hele proces dat nodig is: hoe kunnen we het slib uit het water halen? Hoe gaan we het bewerken? Hoe brengen we het naar de plaats van bestemming (transport)?

We zien het slib als gewilde grondstof en niet als afvalproduct. Dat sluit mooi aan op de gedachte van een circulaire economie: het zoveel mogelijk opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen en zo weinig mogelijk producten en grondstoffen als afval wegdoen.