1. Home>
  2. Spoor 1 Vitale Kust

Spoor 1 Vitale Kust

Naar een vitalere kust langs de Eems-Dollard voor plant, dier en mens

Het deelprogramma Vitale Kust is onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050. Het doel van Vitale Kust is om de kustzone vitaler te maken. Dat doen we door leefgebieden voor vogels, vissen en andere dieren te maken. We herstellen daarvoor de overgangen van zoet naar zout water en de overgangen van land naar water. In deze gebieden kan slib bezinken, wat een bijdrage levert aan het verminderen van de hoeveelheid slib in het water van de Eems- Dollard. Bovendien kunnen veel dieren en planten er groeien en schuilen.

De inzet is om Vitale Kust-projecten zoveel mogelijk te combineren met andere functies en projecten langs de kust. Het project de Dubbele Dijk is daar een mooi voorbeeld van. Het project heeft als doel om de waterveiligheid te garanderen. Tegelijkertijd zorgt de inrichting van de Dubbele Dijk ervoor dat de economische waarde van de gronden in de kustzone behouden blijft. En bovendien profiteert de natuur volop van de Dubbele Dijk.

Het eerste deel van de projecten gaat in de periode 2016-2020 van start. Sommige projecten zijn gekoppeld aan de versterking van de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. Sommige project zijn proefprojecten voor het Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib. Op de kaart staan de projecten van Vitale Kust:

projecten Vitale Kust op kaart

De projecten worden uitgevoerd door verschillende regionale partners, zoals waterschappen en gemeenten en door het Rijk.