1. Home>
  2. Dit zijn we

Dit zijn we

Voor het Programma Eems-Dollard 2050 is een kernteam samengesteld dat gehuisvest is bij de provincie Groningen. Het kernteam coördineert de uitvoering van projecten, formuleert de kennisagenda om tot goede maatregelen te komen, initieert nieuwe projecten met partners, monitort de projectresultaten en brengt nieuwe kennis in. Daarnaast zorgt het kernteam voor de communicatie over het totale programma. Het kernteam bestaat uit:

Frances Heijman

programmamanager

f.w.heijman@provinciegroningen.nl

Nienke Vermaak

programmamanager

n.vermaak@provinciegroningen.nl

Kees van Es

programma-adviseur

kees.vanes@wing.nl

Fred Haarman

Trekker strategie 'nuttig toepassen slib' en kennismanager IBP VLOED.

fred.haarman@rhdhv.com

Floris van Bentum

Trekker strategie 'buitendijkse sedimentatie en versterken natuur', 'slimmer baggeren en storten' en 'kennis- en monitorprogramma'

floris.van.bentum@rws.nl

Wim Schoorlemmer

Trekker strategie 'samenwerken met Duitsland'

06 - 48 58 60 53

w.j.schoorlemmer@minlnv.nl

Rob Reintsema

Trekker strategie 'natuurbeheer binnen- en buitendijks'

050 - 313 59 01

r.reintsema@groningerlandschap.nl

Ellen Farwick

Regioverbinder Nedersaksen

e.farwick@provinciegroningen.nl

Melissa Onwezen

programmamedewerker

m.g.onwezen@provinciegroningen.nl

Auktje Smedes-van der Zaag

assistent-programmamanager

a.smedes.vander.zaag@provinciegroningen.nl

Grietje Hofman

programmamedewerker

g.hofman@provinciegroningen.nl

Marian van Ark
Marian van Ark

communicatieadviseur

06 - 25 76 24 38

m.c.van.ark@provinciegroningen.nl

Janet Oldeman

projectondersteuner

j.oldeman@provinciegroningen.nl