1. Home>
  2. Nieuws>
  3. Projecten>
  4. Pilot Persen bouwelementen
Bekijk foto's

Pilot Persen bouwelementen

Project in het kort

Doel:

We gebruiken slib uit de Eems-Dollard om bouwblokken te persen. Om sterke, duurzame bouwelementen te kunnen maken, moeten er stoffen aan het slib worden toegevoegd. Hier experimenteren we mee. We testen ook in de praktijk hoe de bouwblokken zich houden en we doen een haalbaarheidsonderzoek naar de kansen op de markt, waarin we ook kijken naar het persen van bouwblokken op grotere schaal.

Mijlpalen:

Start proefproject: najaar 2017
Proefproject klaar: 2018

Locatie:

Weiwerd (Delfzijl)

wat we doen:

  • We stellen een ‘receptenboek’ op voor het persen van bouwelementen. We gebruiken daarvoor eerdere ervaringen en stemmen het af op de samenstelling van slib uit de Eems-Dollard.
  • We richten een productielocatie in voor het persen van 130 bouwblokken (160 x 80 x 40 cm) van zoute baggerspecie uit de Eemshaven waaraan stoffen worden toegevoegd.
  • We voeren verschillende testen uit om de sterkte en duurzaamheid van de bouwblokken vast te stellen.
  • We richten een proeftuin in bij de proefboerderij in Weiwerd waar we verschillende toepassingen kunnen laten zien (etalage).
  • We doen een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of schaalvergroting van het persen van bouwblokken haalbaar is.

Om van slappe baggerspecie sterke en duurzame blokken te kunnen maken, moeten verschillende stoffen worden toegevoegd. Dat gebeurt volgens een ‘recept’ dat helemaal is afgestemd op het slib dat we gebruiken en de gewenste toepassing. Hiervoor hebben we in een voorgaande proeffase verschillende experimenten uitgevoerd. De toegevoegde stoffen worden zoveel mogelijk uit de regio gehaald. De bouwblokken bestaan voor minimaal 90% uit slib.

Verschillende toepassingsmogelijkheden in beeld

Geperste bouwelementen kunnen, afhankelijk van de toegevoegde stoffen, voor verschillende doeleinden in de weg- en waterbouw worden toegepast. Vooralsnog valt daarbij te denken aan toepassing als beschoeiing langs het water, bekleding van dijken, stortsteen (dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de aanleg van dammen), geluidschermen, wegmeubilair of kleine gebouwtjes. We experimenteren met de verschillende toepassingen.

Testen en controleren

Om vast te stellen of de bouwblokken geschikt zijn voor verschillende toepassingen, volgen we het gedrag van constructies met bouwblokken van slib zes maanden lang nauwkeurig. Daarnaast testen we in het laboratorium op sterkte en duurzaamheid van het geperste materiaal. Ook doen we onderzoek naar de manier waarop het zout uit het slib zich gedraagt en naar de vorstbestendigheid van de bouwblokken. Mogelijke zwakke punten kunnen dan weer leiden tot aanpassingen van de receptuur.

Toepassen van bouwblokken op grotere schaal

Onderdeel van de pilot is het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek (businesscase) waarbij bouwblokken voor verschillende toepassingen in beeld worden gebracht. Kansrijke concepten kunnen in een volgende fase door bedrijven in de markt worden opgepakt en uitgewerkt.

Terug naar het projectenoverzicht

contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op:

Fred Haarman

manager deelprogramma Nuttig Toepassen Slib

06-53703416

Stel een vraag

Interessante verhalen en artikelen