Home » Evaluatie eerste deel programma Eems-Dollard 2050 afgerond

27 november 2019

Evaluatie eerste deel programma Eems-Dollard 2050 afgerond

Eind 2019 vond de evaluatie plaats van de uitvoering van het programma Eems-Dollard 2050 over de periode 2016-2020. Aan de evaluatie werkten de acht samenwerkende partners, de belangrijkste subsidiegevers en de stuurgroep Ecologie & Economie mee. De resultaten worden gebruikt om het programma ED2050 aan te passen aan actuele ontwikkelingen en inzichten. Thema’s als klimaatverandering, bodemdaling door veenoxidatie, opschaling van pilots en intensievere samenwerking met Duitsland zijn daarbij belangrijk.

Belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn:

  • De structuur en werkwijze van het programma ED2050 hebben geleid tot concrete resultaten, een brede samenwerking tussen partijen en goede energie.
  • De meeste pilots zijn succesvol in het bereiken van hun doelen. Het is echter nog te vroeg om inhoudelijke conclusies op basis van het gestarte onderzoek en de pilots in uitvoering.
  • De slipproblematiek is een belangrijke oorzaak voor de vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium. Een gezamenlijke aanpak van sedimentmanagement met Duitsland is essentieel voor een structurele verbetering van de ecologie.
  • De verbinding met Rijksprogramma’s en beleid op het gebied van natuur en Wadden zijn goed gelegd. De verbinding van het programma met regionale ontwikkelingen en met andere economische sectoren zoals energietransitie en recreatie/toerisme kan beter.

Evaluatie ED2050 DEF (1)

Verhalen en artikelen over dit project