Home » Proefdijk van gedroogd slib uit Eems-Dollard succesvol aangelegd
Brede Groene Dijk met links de kleirijperij

01 oktober 2020

Proefdijk van gedroogd slib uit Eems-Dollard succesvol aangelegd

Waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape  legden de afgelopen weken een 40 meter lange proefdijk aan voor de zeedijk bij de Dollard. Deze proefdijk is gebouwd met klei, afkomstig uit de kleirijperijen waarin slib uit het zeehavenkanaal van Delfzijl en polder Breebaart is gebruikt. Het is voor het eerst dat klei gerijpt uit zout baggerslib is toegepast bij dijkversterking.

Lokaal beschikbaar materiaal toepassen

Onderzoeker Wouter van der Star van EcoShape licht toe: ‘Met de proeven willen we wetenschappelijk aantonen dat met het lokaal beschikbare materiaal een veilige dijk kan worden gemaakt. Erik Jolink van waterschap Hunze en Aa’s vult aan: ‘We laten zien dat we met materiaal dat we lokaal aantreffen of winnen en dat (net) niet aan de formele klei-eisen voldoet, toch dijken kunnen bouwen. We passen het ontwerp aan, aan de eigenschappen van de lokale klei, om ook met dit materiaal een veilige dijk te kunnen bouwen’. Dit levert natuurwinst op, omdat het slib niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard zweeft en omdat we korte transportafstanden hebben.

 

Brede Groene Dijk

De bouw van deze proefdijk is onderdeel van het demonstratieproject Brede Groene Dijk. De proefdijk levert kennis op om de Brede Groene Dijk op de juiste manier aan te leggen. Bedoeling is dat de huidige zeedijk in de toekomst breder wordt afgewerkt met een dikke laag klei, begroeid met gras. Voordat we hier in 2022 mee aan de slag gaan, willen we weten hoe de soorten klei het beste kunnen worden verwerkt. Bovendien kijken we met deze proefdijk ook goed naar de constructie.

 

Building with Nature

We bouwen met gedroogd slib uit de Eems-Dollard. Het slib is afkomstig van twee locaties: zeehavenkanaal van Delfzijl en de natuurpolder Breebaart. Door grootschalig slib te gebruiken uit de Eems-Dollard wordt het water daar minder troebel. Hierdoor verbetert de ecologische kwaliteit.

 

Samenwerking

De Kleirijperij en Brede Groene Dijk zijn projecten van het programma Eems-Dollard 2050, waarin het waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape samenwerken met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Waddenfonds, Provincie Groningen, Groninger Landschap, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en uiteraard de kweldereigenaren.

 

Verhalen en artikelen over dit project