Home » Afgerond

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
  • Afgerond

Pilot Persen bouwelementen

We gebruiken slib uit de Eems-Dollard om bouwblokken te persen. We experimenteren met toevoegingen om er sterke, duurzame bouwelementen van te kunnen maken meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Marconi buitendijks

Het Marconi-project geeft Delfzijl een nieuw aangezicht. Het centrum krijgt verbinding met de zeedijk, Aan de kust komt meer ruimte voor natuur en recreatie. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Polder Breebaart

De herinrichting van Polder Breebaart moet de natuur herstellen, die achteruitgaat door het vele slib in de Eems-Dollard. Ook wordt het gebied toegankelijker. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Vogelbroedeiland

Door de aanleg van een vogelbroedeiland bij de Eemshaven krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Pilot Mosselbanken

De verdwenen mosselbanken in de Waddenzee proberen we opnieuw aan te leggen. Mosselen en andere schelpdieren en vissen kunnen hier voedsel en beschutting vinden. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Rijke Dijk

We maken het gebied langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl aantrekkelijker voor vissen en vogels met een palenbos en getijdepoelen. meer lezen