Home » Afgerond

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over: Pilot Kleirijperij
  • Afgerond

Pilot Kleirijperij

Met de pilot Kleirijperij onderzoeken we innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Dit gebeurt op twee locaties. meer lezen

Lees meer over: Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering
  • Afgerond

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

In deze pilot onderzoeken we of de productiviteit van arme zandgronden kan verbeteren door jaarlijks dun laagje slib uit de Eemshaven aan te brengen. meer lezen

Lees meer over: Pilot Persen bouwelementen
  • Afgerond

Pilot Persen bouwelementen

We gebruiken slib uit de Eems-Dollard om bouwblokken te persen. We experimenteren met toevoegingen om er sterke, duurzame bouwelementen van te kunnen maken. meer lezen

Lees meer over: Marconi buitendijks
  • Afgerond

Marconi buitendijks

Het Marconi-project gaf Delfzijl een nieuw aangezicht. Het centrum kreeg een verbinding met de zeedijk, Aan de kust kwam meer ruimte voor natuur en recreatie. meer lezen

Lees meer over: Kleine Polder
  • Afgerond

Kleine Polder

De Kleine Polder werd een natuurgebied met zoet en zout water, waar dieren en planten beter kunnen leven. Ook kwamen er meer recreatievoorzieningen. meer lezen

Lees meer over: Polder Breebaart
  • Afgerond

Polder Breebaart

De herinrichting van Polder Breebaart moet de natuur herstellen, die achteruitgaat door het vele slib in de Eems-Dollard. Ook wordt het gebied toegankelijker. meer lezen

Lees meer over: Vogelbroedeiland
  • Afgerond

Vogelbroedeiland

Door de aanleg van een vogelbroedeiland bij de Eemshaven krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden. meer lezen

Lees meer over: Pilot Herstel mosselbanken
  • Afgerond

Pilot Herstel mosselbanken

De bijna verdwenen mosselbanken in de Eems-Dollard proberen we opnieuw aan te leggen. Mosselen en andere schelpdieren en vissen kunnen hier voedsel en beschutting vinden. meer lezen

Lees meer over: Rijke Dijk
  • Afgerond

Rijke Dijk

We maken het gebied langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl aantrekkelijker voor vissen en vogels met een palenbos en getijdepoelen. meer lezen