Home » Afgerond

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
  • Afgerond

Pilot Persen bouwelementen

We gebruiken slib uit de Eems-Dollard om bouwblokken te persen. We experimenteren met toevoegingen om er sterke, duurzame bouwelementen van te kunnen maken meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Marconi buitendijks

Het Marconi-project geeft Delfzijl een nieuw aangezicht. Het centrum krijgt verbinding met de zeedijk, Aan de kust komt meer ruimte voor natuur en recreatie. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Polder Breebaart

De herinrichting van Polder Breebaart moet de natuur herstellen, die achteruitgaat door het vele slib in de Eems-Dollard. Ook wordt het gebied toegankelijker. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Vogelbroedeiland

Door de aanleg van een vogelbroedeiland bij de Eemshaven krijgen de vogels weer een goede plek om te leven en rustig te broeden. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Pilot Herstel mosselbanken

De bijna verdwenen mosselbanken in de Eems-Dollard proberen we opnieuw aan te leggen. Mosselen en andere schelpdieren en vissen kunnen hier voedsel en beschutting vinden. meer lezen

Lees meer over:
  • Afgerond

Rijke Dijk

We maken het gebied langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl aantrekkelijker voor vissen en vogels met een palenbos en getijdepoelen. meer lezen