Home » In uitvoering

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
  • In uitvoering

Pilot Ophogen landbouwgrond

In de pilot Ophogen Landbouwgrond (POL) onderzoeken we of laag gelegen landbouwgrond een goede bestemming kan zijn van overtollig slib uit de Eems-Dollard. meer lezen

Lees meer over:
  • In uitvoering

Brede Groene Dijk

De Brede Groene Dijk is een duurzame manier van dijkversterking, waarbij we kijken naar mogelijkheden om klei van slib uit de Dollard te gebruiken. meer lezen

Lees meer over:
  • In uitvoering

Pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering

In deze pilot onderzoeken we of de productiviteit van arme zandgronden kan verbeteren door jaarlijks dun laagje slib uit de Eemshaven aan te brengen. meer lezen

Lees meer over:
  • In uitvoering

Pilot Dubbele Dijk

Deze innovatieve dijk maakt deel uit van de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven en combineert waterveiligheid met kansen voor de economie, natuur en recreatie. meer lezen

Lees meer over:
  • In uitvoering

Pilot Rifblokken

De pilot Rifblokken draagt bij aan het herstel van schelpdieren in de Eems-Dollard. Aan de harde ondergrond kunnen mossels en oesters zich vastmaken. meer lezen