Home » In voorbereiding

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Verkenning buitendijkse sedimentatie

In deze pilot onderzoeken we of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen, om het water helderder te maken en nieuwe kwelders te maken. meer lezen

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Groote Polder / Eemszijlen

De ontwikkeling van een kustzone langs de Eems-Dollard, die aangepast is aan klimaatverandering en waar wonen, werken, natuurherstel en recreëren goed samengaan. meer lezen

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Pilot Rifblokken

De pilot Rifblokken draagt bij aan het herstel van schelpdieren in de Eems-Dollard door het aanbieden van een harde ondergrond. Hieraan kunnen mossels en oesters zich vastmaken. meer lezen