Home » In voorbereiding

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Verkenning buitendijkse slibsedimentatie

In deze pilot onderzoeken we of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen, zodat het water helderder wordt, nieuwe leefgebieden ontstaan en onze kennis groeit. meer lezen

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Groote Polder / Eemszijlen

De ontwikkeling van een kustzone langs de Eems-Dollard, die aangepast is aan klimaatverandering en waar wonen, werken, natuurherstel en recreëren goed samengaan. meer lezen