Home » In voorbereiding

Hier zijn we aan de slag

Filter op:

Lees meer over:
  • In voorbereiding

IBP-VLOED

In het project VLOED verkennen we het grootschalig gebruik van slib voor de ophoging van lage (landbouw)gronden en de inrichting van kleidepots voor dijkversterking. meer lezen

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Verkenning buitendijkse slibsedimentatie

In deze pilot onderzoeken we of het mogelijk is buitendijks slib vast te leggen, zodat het water helderder wordt, nieuwe leefgebieden ontstaan en onze kennis groeit. meer lezen

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Groote Polder / Eemszijlen

De ontwikkeling van een kustzone langs de Eems-Dollard, die aangepast is aan klimaatverandering en waar wonen, werken, natuurherstel en recreëren goed samengaan. meer lezen

Lees meer over:
  • In voorbereiding

Pilot Rifblokken

De pilot Rifblokken draagt bij aan het herstel van schelpdieren in de Eems-Dollard. Aan de harde ondergrond kunnen mossels en oesters zich vastmaken. meer lezen